Kaj je upravljanje sprememb?

Ko se organizacija sreča s projekti in pobudami, s katerimi se želi bolje umestiti na trg ter izkoristiti dane priložnosti za dosego svoje konkurenčne prednosti, mora pogosto izvesti spremembe. Običajno se te »skrivajo« pod imeni spremembe procesov, delovnih mest, organizacijske strukture in vpeljava novih tehnologij.

Vse spremembe pa so odvisne od ljudi, zaposlenih, ki morajo za uspešno vpeljavo spremembe prilagoditi način izvedbe svojega vsakodnevnega dela. Če zaposleni niso uspešni pri vpeljavi osebne spremembe, ne spoštujejo in se ne naučijo novega načina dela, želena sprememba ne bo dosežena. Ko pa zaposleni spoštujejo in posvojijo želeno spremembo, bodo s tem omogočili dosego zastavljenih rezultatov.

Ne spremeni se podjetje, spremenijo se ljudje.

Upravljanje sprememb je disciplina, ki nas vodi skozi pripravo, opolnomočenje in podporo posameznikom za uspešno prilagoditev spremembi z namenom povečanja uspeha organizacije in njenih poslovnih učinkov.

Vsaka sprememba in vsak posameznik je svojevrsten, vendar pa desetletja raziskav kažejo, da obstajajo aktivnosti, s katerimi lahko vplivamo na ljudi in njihovo individualno transformacijo. Upravljanje sprememb prinaša strukturiran pristop podpore posameznikom v organizaciji z namenom premika iz njihovega trenutnega stanja v prihodnje stanje.

Tri faze upravljanja sprememb

Upravljanje osebnih sprememb

ADKAR

Človeška psihična in fizična narava določata, da se spremembi navadno upremo, a v osnovi smo ljudje

zelo prilagodljiva bitja. S pravo podporo skozi proces spremembe se tej lahko uspešno prilagodimo.

Upravljanje osebnih sprememb zahteva razumevanje posameznikovega dojemanja spremembe in kaj ta potrebuje za uspešno tranzicijo. To zahteva znanje o tem kakšno sporočilo potrebujejo ljudje, kdaj in od koga, kdaj je optimalen čas za učenje novih veščin, kako pripraviti ljudi na prikaz novega obnašanja in kaj omogoči spremembi, da se obdrži v posameznikovem delu. Disciplina upravljanja osebnih sprememb se opira na discipline kot sta psihologija in nevroznanost za določanje ogrodja osebne spremembe.

Na podlagi večletnih raziskav, kako posameznik doživlja spremembo in kakšen je v času spremembe vpliv nanj, je Prosci® razvil ADKAR® model osebnostne spremembe. Danes je to eden od najbolj razširjenih in uporabljanih modelov upravljanja sprememb na svetu.

Upravljanje organizacijskih sprememb

SpremembCOACHINGa se sicer zgodi na osebni ravni, vendar je navadno nemogoče za projektno skupino, da upravlja spremembo na individualnem nivoju z vsakim posameznikom. Upravljanje organizacijskih sprememb nam ponuja korake in aktivnosti na projektni ravni, s katerimi lahko podpremo stotine ali tisoče posameznikov, ki jih projekt in s tem sprememba zadeva.

Upravljanje organizacijskih sprememb zajema identifikacijo skupin in posameznikov, ki se bodo morali, kot rezultat projekta, spremeniti in na kakšen način. V naslednjem koraku vključuje razvoj prilagojenega načrta za zagotavljanje podpore zaposlenim, ki vsebuje izgradnjo razumevanje oz. zavedanje, vodenje, coaching in treninge, ki jih zaposleni potrebujejo za uspešno prilagoditev spremembi. Glavni namen in cilj aktivnosti upravljanja organizacijskih sprememb je uspešna individualna transformacija posameznikov.

Upravljanje organizacijskih sprememb je komplementarno z vodenjem projektov organizacije. Projektno vodenje zagotavlja oblikovanje, razvoj in implementacijo rešitve, medtem ko upravljanje sprememb omogoča, da so nove rešitve sprejete in vpeljane v redno uporabo.

Sposobnost upravljanja sprememb v podjetju

Upravljanje sprememb v podjetju je osnovna organizacijska kompetenca, ki zagotavlja konkurenčno prednost in zmožnost učinkovite prilagoditve vedno spreminjajočemu se trgu. Sposobnost upravljanja sprememb v podjetju pomeni vključenost učinkovitega upravljanja sprememb v organizacijske vloge, strukture, projekte in vodenje. Proces upravljanja sprememb je nenehno vključen v pobude, vodje posedujejo veščine vodenja svojih ekip skozi spremembe in zaposleni vedo, katera vprašanja so pomembna za končni uspeh.

Končni rezultat sposobnosti podjetja za upravljanje sprememb se kaže v hitrejšem sprejemanju novosti in prilagoditvi zaposlenih novim strateškim usmeritvam in tehnologijam brez vmesnih padcev storilnosti. Ta sposobnost podjetja ni samoumevna. Njena izgradnja zahteva strateški pristop k uvedbi upravljanja sprememb na ravni celotnega podjetja.

Z našo pomočjo bo upravljanje sprememb lažje. Za pomoč nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Vir: https://www.prosci.com/resources/articles/what-is-change-management