Zakaj upravljamo spremembe?

PantaRhei – vse teče! Heraklit je že pred našim štetjem vedel, da se vse nenehno spreminja in da v isto reko ne moremo stopiti dvakrat. Do danes se ni spremenilo veliko. Le reka teče hitreje. Spremembe so torej edina stalnica. Nove ideje in projekti za izboljšanje poslovanja, povečanje dobička in izboljšanje konkurenčnih prednosti se nenehno pojavljajo in uresničujejo. Morda v organizaciji prav sedaj uvajate nov način komunikacije, novo tehnologijo, spreminjate procese ali spreminjate uporabniško izkušnjo.

Uvedba sprememb ima skupni cilj, večjo uspešnost organizacije in doseg želenih rezultatov. Uresničitev teh ciljev omogočijo ljudje. Kultura, procesi, delovna mesta, struktura poročanja, obnašanje ljudi in celo njihova identiteta znotraj podjetja je močno odvisna od pobud in projektov, ki se izvajajo v podjetju.

Upravljanje sprememb je sestavni del vsakega projekta ali pobude, ki na kakršen koli način spreminja obnašanje ljudi. Z upravljanjem sprememb dosežemo lažjo, cenejšo in hitrejšo pot do ciljev projekta. Vendar pa se upravljanje sprememb bolj kot na cilje projekta osredotoča na doseganje pričakovanih rezultatov in poslovnih učinkov.

Zakaj je upravljanje sprememb nujno:

Rast v nenehno spreminjajočem se okolju

Časi, ko se je velika sprememba zgodila vsakih 36 mesecev, so mimo. Organizacije se srečujejo s hitrejšimi, kompleksnejšimi, bolj soodvisnimi in interdisciplinarnimi spremembami, kot kadarkoli prej. Sposobnost doseganja rezultatov v okolju, v katerem poteka več sprememb hkrati, omogoča organizaciji izvajanje njene strategije in vizije ter zagotavljanje zastavljene rasti. Implementacija procesa upravljanja sprememb organizaciji omogoča učinkovito dosego projektnih rezultatov, hkrati pa gradi kompetence, ki organizaciji omogočajo simultano izvajanje več sprememb hkrati.

Uresničitev deleža vrednosti projekta, ki temelji na delovanju ljudi

Spremembe v podjetjih izvajamo s ciljem izboljšanja poslovanja. Del dodane vrednosti v projekt prinese že sama na novo implementirana sprememba, pogosto pa se levji delež planirane vrednosti spremembe skriva v spremembi delovanja ljudi. Model Prosci CMROI (orodje, s katerim računamo dodano vrednost procesa upravljanja s spremembami) to imenuje vrednost sprejetja (odstotek vrednosti projekta, ki je vezan na sprejetje rešitve oz. na spremenjeno ravnanje ljudi). Za pomembne projekte se ta odstotek pogosto giblje med 80 in 100 %. Upravljanje sprememb se zato osredotoča na pomoč ljudem pri spremembi načina opravljanja svojega dela, in s tem k uresničitvi delež projektnega ROI, ki je vezan na ljudi.

Zaprtje razkoraka med zahtevami in rezultati projekta

Pogosto organizacijske spremembe zadovoljijo projektnim zahtevam, vendar pa ne prinesejo pričakovanih poslovnih učinkov. Osredotočenost spremembe je tako na vpeljavi rešitve in ne na poslovnih koristih rešitve. Razkorak, ki nastane med zahtevami in rezultati, rezultati in poslovnimi učinki ter med rešitvijo in koristmi, so ljudje, ki zagotavljajo uporabo spremembe v svojem vsakdanjem delu. Upravljanje sprememb omogoča zaprtje razkoraka z učinkovito podporo in opolnomočenjem zaposlenih za uspešno uvedbo spremembe in njeno uporabo pri vsakodnevnem delu.

Izboljšanje možnosti za uspeh projekta

Podatki so neomajno jasni. Bolje, kot upravljamo spremembe, večja je možnost, da bo projekt dosegel svoje cilje. Prosci je v raziskavi, ki vključuje preko 2000 projektov v zadnjih 10 letih, pokazala, da je za projekte z izvrstnim upravljanjem sprememb 6-krat bolj verjetno, da bodo dosegli zastavljene cilje kot za projekte s slabim upravljanjem sprememb. S preprostim premikom iz “slabega” v “zadostnega” upravljanja sprememb se verjetnost za dosege ciljev projekta poveča kar za 3-krat.

Podobno sliko kaže tudi raziskava podjetja McKinsey. Dosežen ROI ob odličnem upravljanju sprememb je občutno večji kot ob slabem. Učinkovito upravljanje sprememb v projektu občutno poveča stopnjo uspeha ob enakem vloženem naporu.

Zmanjšanje kritičnih tveganj

Zanemarjanje človeške plati sprememb ustvarja tveganja. Kadar je naš fokus na projektu usmerjen izključno v dosego projektne rešitve, pozabimo pa na spremembo obnašanja ljudi, je rezultat povečano tveganje in višji stroški. Pojavijo se t.i. ponovni stroški, ko je potrebno ponovno načrtovati rešitev, ponovno izobraževati uporabnike, ponovni dizajn rešitve, ponovno določanje obsega in podobno. V najslabšem primeru je projekt lahko v celoti neuspešen ter se njegovo izvajanje ustavi ali preloži. To dodatno izčrpa zaposlene, kar vodi v padec produktivnosti in morale. Vse našteto se običajno prenese na našo storitev, kar občutijo tudi naše stranke.

Odsotnost načrtovanja in naslavljanja človeške plati spremembe je drago. Upravljanje sprememb je disciplina, ki pomaga zmanjšati zgoraj omenjena tveganja.

Zmanjšanje nepredvidljivosti pri spremembah

Sprememba kot taka je težka. Zato želimo iz spremembe v najvišji možni meri izključiti nepredvidljivost. Vodenje projektov je to doseglo s predpisom usmeritev o definiranju mejnikov, ciljev, aktivnosti in virov skozi življenjski cikel projekta. Ko skozi projekt »pozabimo« aktivno podreti in voditi ljudi skozi njihovo spremembo, v projekt vnašamo nepredvidljivost. Upravljanje sprememb zagotavlja veščine in tehnike, ki omogočajo aktivno podporo zaposlenim na njihovi poti skozi osebno spremembo. S tem aktivno zmanjšuje tveganja na projektu in optimizira poslovno vrednost projekta.

Skrb za zaposlene

Kolikokrat smo že slišali misel “zaposleni so naše največje bogastvo”? Pa vendarle pogosto ne ravnamo v tem duhu. Spremembo uvajamo na način: zaposlene v ponedeljek obvestimo o treningu, v sredo pa za spremembo ki jo bomo uvedli v petek. Takšno ravnanje zagotovo ne odraža dobrega odnosa do »svojega največjega bogastva«. Ljudem lahko pomagamo skozi spremembe, jih proaktivno vključujemo in podpremo v času spremembe, jim na ta način pokažemo njihovo vrednost za podjetje.