Prosci model ADKAR – Zakaj deluje?

S tem prispevkom začenjamo 6 tedenski cikel namenjen modelu ADKAR, modelu osebnostne spremembe in razumevanju vseh petih elementov:

 • Zavedanje (Awareness) potrebe po spremembi
 • Želja (Desire) po sodelovanju in podpori spremembi
 • Znanje (Knowledge) kako spremembo izvesti ali kako se spremeniti
 • Zmožnost (Ability) uporabe pridobljenega znanja in sposobnosti v prid spremembi
 • Utrjevanje (Reinforcement) uvedene spremembe.

Ko posameznik izgradi vseh 5 elementov pomeni, da je sprememba za njega ali njo uspešno zaključena. Če sprememba ni uspešno zaključena, je to navadno posledica odsotnosti enega od elementov modela ADKAR.

Izkušnje Prosci, ki sodeluje s tisoči managerji sprememb kažejo, da uporaba modela ADKAR prav tako:

 • ustvarja nove vidike dojemanja sprememb,
 • vzpodbuja akcijo in
 • definira spremembo kot primarno osebno, zato se ta zgodi pri vsakem posamezniku posebej.

Osnove modela ADKAR

Prosci model ADKAR v osnovi temelji na poznavanju človekovega dojemanja spremembe.
Jeff Hiatt, ustanovitelj podjetja Prosci, je razvoj svojega modela ADKAR utemeljil na vprašanjih, zakaj aktivnosti upravljanja sprememb prinašajo rezultate:

 • Zakaj komuniciramo?
 • Zakaj je ključno, da vodstvo podpira spremembe?
 • Zakaj izobražujemo ljudi?

Z odgovori na zastavljena vprašanja se je logično oblikovalo in pojavilo 5 elementov modela ADKAR. Da bi potrdili in izboljšali posamezne elemente modela, ki ga uporabljamo danes, je podjetje Prosci kasneje izvedlo obsežno praktično raziskavo.

Če ste kdaj v živo spremljali uspešno spremembo posameznika v službi ali v zasebnem življenju, ste bili priča modelu ADKAR v živo. Pomislite na prvo stvar, ki jo mora posameznik narediti, da se pri njem sprememba sploh lahko začne: razumeti mora, da je sprememba potrebna in zakaj.

Kako uporabljati ADKAR

ADKAR je teko enostaven, da ga mnogi enačijo z zdravo kmečko pametjo. Akronim je enostaven za pomnjenje in njegovih 5 elementov postane posamezniku s prvo uporabo v praksi domač in intuitiven.

Pri izvedbi Prosci certifikacijskega programa upravljanja sprememb pričnemo z aplikacijo modela na osebno spremembo v zasebnem življenju. To je namreč najlažji način za prikaz modela ADKAR v resnični situaciji. Poleg tega je prav osebna aplikacija tista, ki pomaga pri praktičnem razumevanju modela ADKAR. Ko razumemo proces v osebnem okolju, ga lahko hitro apliciramo tudi v delovno okolje.

Nov vidik dojemanja sprememb

Ko je posameznik priča uvedbi spremembe skozi lupo modela ADKAR, se težko upre dojemanju sprememb skozi elemente Zavedanje, Želja, Znanje, Sposobnost in Utrjevanje (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement). Ko tak posameznik recimo piše elektronsko sporočilo sodelavcu, mu po glavi roji: “Sem zagotovil dovolj informacij, da bodo ustvarile zavedanje zakaj moramo narediti spremembo?”. Prav tako, začne pri branju dnevne literature presojati ali je bilo morda ponujen element znanja pred zavedanjem in željo po spremembi in ali je bil vrstni red pravi. Tudi pri spremembi v osebnem življenju, bo tak posameznik spremembo razbil na 5 ADKAR elementov. Zaznavanje spremembe skozi lupo modela ADKAR pomeni za posameznika pridobitev nove perspektive in novega dojemanja kaj sprememba zahteva in kaj je pomembno za njen uspeh.

ADKAR sproža akcijo

Nekateri modeli individualne spremembe so opisni oz. pasivni. Opazujejo kako posameznik krmili skozi spremembo, kako reagira na spremembe okoli njega in to opisuje. ADKAR pa je nasprotno zelo konkreten. Definira elemente, ki se morajo zgoditi ali biti prisotni za uspešno uvedeno spremembo. Ker je ciljno naravnan, sproža akcije. Model ADKAR prinaša zemljevid prihodnjih aktivnosti, ki se morajo zgoditi za spremembo in ne le opisuje kako posameznik napreduje in se znajde ob spremembi. Gre za temeljno spremembo v razmišljanju. ADKAR se odmika se od razmišljanja o pojmih upravljanja sprememb in definira razmišljanje o cilju upravljanja sprememb.

Sprememba se zgodi pri vsakem posamezniku posebej

Nenazadnje, sprememba se zgodi pri vsakem posamezniku na posebej. Tudi kompleksne organizacijske spremembe so uspešne le, če posamezniki, vključeni v spremembo, spremenijo izvajanje svojih vsakodnevnih nalog. Organizacijska sprememba je seštevek velikega števila posameznikov, ki prehajajo iz njihovega trenutnega stanja proti njihovemu prihodnjemu stanju.

Ker se sprememba zgodi pri vsakem posameznikom posebej, je model, ki obravnava individualno spremembo močno orodje za managerje sprememb. Ni dovolj le razumeti kako narediti in napisati lepo okrožnico ali pripraviti pomembne alineje za kick-off sestanek. Razumeti je potrebno kako podpreti posameznika skozi proces spremembe v okviru konteksta in namena vaših aktivnosti za upravljanje sprememb.

Naslednjič

Naslednji teden bomo podrobneje razdelali prvi blok modela ADKAR. To je Awareness oz Zavedanje, da je sprememba potrebna in zakaj.

Vir: https://www.prosci.com/resources/articles/why-the-adkar-model-works