Zmoreš?

Sposobnost je četrti od gradnikov modela ADKAR. Model ADKAR je namreč enostaven in učinkovit model osebne spremembe, ki deluje na posamezniku ali množici.

Ponovimo; Model ADKAR® je sestavljen iz 5 gradnikov, ki omogočajo uspešno vpeljavo spremembe:

 • Zavedanje (Awareness)
 • Želja (Desire)
 • Znanje (Kowledge)
 • Sposobnost (Ability
 • Utrjevanje (Reinforcement®)

Sposobnost je obdobje oz. postaja v spremembi posameznika, kjer se rezultat spremembe šele zares pokaže. Kot definicijo sposobnosti opredeljujemo posameznikovo spremenjeno vedenje, ki smo ga želeli s spremembo doseči.

Razlika med znanjem in sposobnostjo

znanje in sposobnost se zdita zelo podobna gradnika. Je pa med njima občutna in pomembna razlika. Medtem ko posameznik lahko osvoji znanje o novem ravnanju (se nauči uporabe orodij, novih procesov, novih načinov delovanja …), pa do trenutka, ko bo sposoben ta znanja uporabiti tudi v praksi, navadno preteče dalj časa. Posameznik torej najprej osvoji znanje, nato pa ga je šele sposoben tudi uporabiti in prikazati.

Navadno se med znanjem in sposobnostjo pojavi velik prepad. Poskrbeti je potrebno, da posamezniki na izobraževanjih in treningih pridobijo primerna orodja z namenom izgradnje njihove sposobnosti. To lahko vključuje praktične primere, podporo mentorjev, možnost mreženja, izmenjave izkušenj in še veliko drugega.

Spodbujanje sposobnosti:

Pomoč posameznikom pri uspešni izgradnji sposobnosti vključuje:

 • Praksa
 • Čas
 • Coaching ali obnašanje z zgledom
 • Dostop do pravih orodij
 • Povratna informacija.

Potencialni izzivi in faktorji odpora:

 • Neustrezen ali nezadosten čas namenjen razvoju novih sposobnosti
 • Pomanjkanje podpore
 • Prisotnost obnašanj, ki niso v skladu z želenim obnašanjem
 • Psihološke ovire
 • Omejena fizična sposobnost
 • Individualne omejitve (omejitve posameznika)

Taktike za vzpodbujanje sposobnosti:

 • Neposredna vpletenost coachov
 • Dostop do strokovnjakov iz specifičnih področij
 • Spremljanje napredka
 • Delo na praktičnih primerih v okviru izobraževanj

Z razumevanjem razlike med znanjem in sposobnostjo lahko pomagamo zaposlenim. Ne le pri tem, da se naučijo novih spretnosti, temveč tudi pri uporabi teh spretnosti med njihovim vsakdanjim delom. To omogoči spremembi, da se dejansko izrazi tako na posameznikovi, kot tudi na organizacijski ravni.

Vir: https://www.prosci.com/resources/articles/adkar-model-ability