Vztrajaš?

Utrjevanje je zadnji gradnik modela ADKAR®. Modela osebnostne spremembe.

Ponovimo; Model ADKAR® je sestavljen iz 5 gradnikov, ki omogočajo uspešno vpeljavo izvedbe:

 • Zavedanje (Awareness)
 • Želja (Desire)
 • Znanje (Kowledge)
 • Sposobnost (Ability)
 • Utrjevanje (Reinforcement®)

Naravno je, da se želimo vračati nazaj k tistemu, kar poznamo. Nekatere raziskave celo kažejo, da je funkcija možganov, ki nas privede do vračanja ne le naravna, ampak tudi psihološka težnja. Ne le, da je sprememba že sama po sebi težka, vzdrževanje spremenjenega stanja je pogosto še težja. Prav to je razlog, zakaj je utrjevanje tako kritičen gradnik pri uspešni uvedbi spremembe. Opolnomoči nas  nam namreč s pristopi in mehanizmi, ki omogočijo, da novo, spremenjeno stanje postane nova realnost.

Za utrjevanje potrebujemo čas

Iz vidika upravljanja sprememb, je eden od razlogov, da je spremembo tako težko utrditi, da navadno po uvedeni spremembi nemudoma usmerimo pozornost v naslednjo spremembo in ne namenimo dovolj časa utrjevanju ravnokar uvedene. Zavedati se moramo tendence po hitrem prehodu v novo spremembo takoj po uvedbi prejšnje in vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotovili, da pravkar zaključeno spremembo  vseeno kvalitetno utrdimo.

Za utrditev spremembe je potreben usmerjen napor. Navadno se organizacije srečujejo s prenasičenostjo s spremembami in pomanjkanjem resursov, kar skrajšuje ali onemogoča fazo utrjevanja posamezne spremembe. Ker je utrjevanje zadnji gradnik modela ADKAR, mu moramo nameniti veliko pozornosti. Le tako lahko zagotovimo, da bo sprememba po uvedbi in tudi obstala ter bo spremenjeno stanje prineslo pričakovane rezultate. Uspešnost spremembe lahko prepoznamo le tako, da na spremembo gledamo celovito in ocenimo, ali so zaposleni zares ustrezno spremenili svoje delovanje.

Grajenje utrjevanja

Uspešno utrjevanje zahteva:

 • Praznovanje uspehov,
 • nagrade in priznanja,
 • povratne informacije,
 • popravljalne ukrepe,
 • vidne meritve napredka,
 • sistemi odgovornosti.

Potencialni izzivi in faktorji upora

 • Neprimerne nagrade za uspehe,
 • neprepoznavanje dosežkov,
 • negativni vplivi vezani na pritiske sodelavcev glede želenega delovanja,
 • pobude, ki direktno negativno vplivajo na spremembo.

Načini za boljše utrjevanje:

 • Javno vidni prikazi napredka, ki pozitivno prikazujejo skladnost novih procesov,
 • povratna informacija neposredno nadrejenega, vključno z zahvalo,
 • vidna priznanja s strani sponzorjev,
 • projekti morajo predvideti tudi praznovanje uspehov za zaposlene,
 • nadomestila in sistem ocenjevanja oblikovan tako, da spodbuja spremembo.

Veliko organizacij posveča veliko pozornosti in resursov pomoči grajenju zavedanja, želje, znanja in sposobnosti z namenom uspešno vpeljane spremembe. Vendar brez razumevanja in proaktivnega načrtovanja utrjevanja spremembe tvegajo, da bodo vsi vloženi resursi in trud zaman. S tem pa tudi sprememba ne bo prinesla pričakovanih pozitivnih rezultatov.

Vir: https://www.prosci.com/resources/articles/adkar-model-reinforcement