Odkljuknica za aktivacijo sponzorja

Prosci odkljuknica za aktivacijo sponzorjev je nastala na podlagi dveh desetletij raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 3400 udeležencev. Odkljuknico se lahko uporablja kot orodje ali pomoč pri razmišljanju ali so upoštevane najboljše prakse za vključitev ključnih vodij v aktivnosti upravljanja sprememb.

10 vprašanj odkljuknice za aktivacijo sponzorjev

Vsa vprašanja se začnejo z:

Ali vaš sponzor…

 1. Pozna pomembnost vloge, ki jo igra pri uspešni vpeljave spremembe?

Največji doprinos k uspešnem projektu je aktiven in viden sponzor. To potrjuje tudi vsakoletna raziskava organizacije Prosci o upravljanju sprememb. Poskrbite, da vaš sponzor pozna te ugotovitve.

 1. Pozna svoje tri največje vloge pri podpori organizacijske spremembe?

Senior vodje morajo:

 • aktivno in vidno sodelovati skozi celoten projekt,
 • zgraditi koalicijo sponzorjev z drugimi vodji in vrstniki,
 • učinkovito komunicirati z zaposlenimi.

V študiji leta 2017 je še vedno kar 50% vprašanih ocenilo, da ima njihov sponzor slabo ali srednje razumevanje svoje vloge.

Spodaj pa prilagamo podatke še starejših študij.

Prosci

 1. Igra aktivno in vidno vlogo skozi celoten projekt?

Učinkovit sponzor je vključen v več aktivnosti kot le podpisovanje svojega imena na projektni načrt. Sponzor mora biti vključen skozi celoten življenjski cikel projekta, od kickoff-a do zaključka projekta. Učinkovit sponzor se ne more umakniti ali ostati v ozadju.

 1. Gradi koalicijo, potrebno za uspešno vpeljavo spremembe?

Sponzor mora sodelovati in se povezovati z drugimi vodji z namenom, da zagotovi uspeh spremembe. V Prosci metodologiji upravljanja sprememb, sponzorski diagram razkriva, kateri managerji in vodje so potrebni za uspešno vpeljavo spremembe. Naloga glavnega sponzorja je torej  zgraditi odnos in zagotoviti zavezo za sodelovanje pri projektu z identificiranimi posamezniki.

 1. Komunicira z zaposlenimi na direkten in učinkovit način?

Sponzor spremembe je eden od dveh najpomembnejših pošiljateljev komunikacijskih sporočil. Naloga vašega sponzorja je neposredna komunikacija z zaposlenimi o poslovnih razlogih za spremembo, tveganjih, če se sprememba ne zgodi in časovni komponenti, zakaj se sprememba dogaja sedaj.

 1. Ve, da je ena od večjih napak osebno neangažiran sponzor?

Sodelujoči v raziskavi leta 2017 so izpostavili visok delež primerov kjer je bil sponzor osebno neangažiran, ni sodeloval skozi celoten projekt, je prelagal svoje aktivnosti na nižje ravni managementa ali celo na projektno ekipo in ni komuniciral razlogov zakaj se sprememba dogaja neposredno z zaposlenimi. V takih primerih je imela projektna ekipa velike težave uspešno vpeljati spremembo, če so jo sploh lahko.

 1. Ve in je pripravljen obvladovati odpor?

Upravljanje z odporom je ena glavnih nalog ključnih vodij, managerjev in ostalih vodij. Vaš sponzor mora biti pripravljen na upravljanje odpora v organizaciji. Še posebej odpor višjih vodij in srednjega managementa. Kot manager sprememb v podjetju boste primorani izobraziti tudi ključne vodje kako identificirati vzroke odpora in ga, ko do njega pride, tudi upravljati.

 1. Zna proslaviti uspeh?

Praznovanje uspeha, pa čeprav majhnega, je pomemben element izgradnje podpore in pomemben del vpeljave spremembe. Sponzor pri tem igra ključno vlogo s prepoznavanjem in priznavanjem uspehov javno in zasebno.

 1. Postavlja jasne prioritete, ki se nanašajo na vašo pobudo, ostale pobude in vsakodnevno delo?

Sponzor vpliva na prioritete s svojim obnašanje, aktivnostmi in komunikacijo. Sponzor mora pokazati oboje – osebno in organizacijsko predanost spremembi. Le tako lahko spodbudi zavzetost zaposlenih in organizacije.

 1. Prepozna in se izogiba sindroma “trenutnega navdiha”?

Trenutni navdih v tem kontekstu označuje situacijo kjer organizacija nenehno menja svoj fokus. Situacija, ki jo povzroča ta sindrom, kjer so vsak mesec predstavljene nove usmeritve in nikoli niso prav zares zaključene, predstavlja zelo težavno okolje za vzpostavitev kakršne koli pomembne spremembe. V podjetjih so sponzorji odgovorni za iniciacijo novih idej in usmeritev. Vendar morajo tudi poskrbeti, da se le te zaključijo in ne postanejo le nov »navdih«.

Vir: https://www.prosci.com/resources/articles/change-sponsor-checklist