Prva »bojna« linija uvajanja sprememb

Proces uvedbe spremembe zahteva dober načrt in dobro koordinirane aktivnosti ter zavzetost celotne mreže ključnih posameznikov v organizaciji. Ključne vloge lahko razdelimo na 2 dela. En del predstavljajo vloge, ki neposredno komunicirajo z ljudmi na katere sprememba vpliva, drugi del pa vloge, ki so zadolžene za pripravo načrta, koordinacijo aktivnosti in spremljanje napredka, zato pogosto nimajo neposrednega stika z zaposlenimi na katere sprememba vpliva.

V tem zapisu bomo podrobneje obravnavali prve. Tiste, ki jih zaposleni opazijo, s katerimi največ komunicirajo in imajo tako zelo velik vpliv na zaupanje in napredek spremembe.

Te dve vlogi sta:

 • Vodja tima
 • Sponzor

Vodja tima

Vodja tima, ekipe, skupine je tisti s katerim imajo zaposleni navadno vsakodnevno komunikacijo. Zato imajo vodje tudi največji vpliv na zaposlene.

Zakaj je vodja tima pomemben?

 • Vodja tima je v prvi »bojni« liniji. Njegova ekipa je tista, na katero sprememba vpliva in morajo zato spremeniti svoj način dela, da bi zagotovili dodano vrednost spremembe. Vodje timov so tako zaželeni pošiljatelji sporočil o vplivu sprememb na njihove time.
 • V organizaciji pobude za spremembe prihajajo iz različnih virov. Na primer iz aktivnosti izvajanja strategije ali pa vsakodnevnih zahtev strank in dobaviteljev. Vodja tima tako zagotavlja podporo svojim zaposlenim pri prehodu različnih sprememb.
 • Naravnanost in odnos vodje se odraža na njegovem timu. Tako se prenaša tudi podpora ali nasprotovanje spremembi.

Kakšne so naloge vodje tima?

Vodje timov so v procesu spremembe ključni. Opravljajo namreč 5 vlog:

 1. Komunikator

Zaposleni želijo slišati informacije o tem kako bo sprememba neposredno vplivala na njihovo delo od njihovih neposredno nadrejenih.

 1. Ambasador

Vloga ambasadorja vključuje sodelovanje s projektnim timom, vzgled in prikaz zaželenega prihodnjega stanja in zagotavljanje povratne informacije.

 1. Advokat

Če vodja nasprotuje spremembi, obstajajo velika verjetnost, da bo tudi njegov tim nasprotoval spremembi in obratno. Zato je prvi korak managerjev sprememb pridobitev vodji timov kot advokatov spremembe. Šele tako lahko pričakujemo, da bodo vodje timov v procesu spremembe ustrezno odigrali svojo vlogo.

 1. Manager upora

Raziskave kažejo, da je najboljša oblika posredovanja pri obvladovanju odpora spremembi sodelovanje neposrednega vodje. Vodje namreč poznajo svoje zaposlene in jih znajo pripraviti, opremiti in podpreti pri njihovih individualnih potrebah ter izzivih.

 1. Coach

Vodja skozi proces coachinga pomaga zaposlenemu skozi osebni proces spremembe.

Sponzor

Zakaj je sponzor pomemben?

 • Prosci raziskava dobrih praks v upravljanju sprememb pravi, da je aktiven in viden sponzor že več kot dve desetletji uvrščen v vrh dejavnikov, ki prispevajo k uspešni spremembi.
 • Zaposleni hočejo videti in slišati sponzorjevo podporo spremembi. Avtoriteta, ki jo sponzor predstavlja, se prenaša tudi na druge vloge pri upravljanju sprememb.
 • Učinkovito sponzorstvo je dejavnik na podlagi katerega lahko predvidimo uspeh ali neuspeh spremembe.

Kakšne so naloge sponzorja?

ABC sponzorja predstavlja angleški akronim za 3 glavne vloge, ki jih mora sponzor tekom spremembe opravljati.

 1. Aktivno in vidno sodelovanje skozi življenje projekta (Active)

Tu lahko izpostavimo 3 ključne lastnosti: aktivnost, vidnost in premišljenost. Sponzor mora biti prisoten in viden pri zaposlenih od začetka do konca spremembe.

 1. Graditelj koalicije za podporo spremembi (Building)

Sponzorska koalicija je skupina vodij in vplivnežev, ki spremembi daje kredibilnost in prioriteto znotraj oddelkov, področij in resorjev. Primarni sponzor je zadolžen za vzpostavitev in ohranjanje zdrave sponzorske koalicije.

 1. Neposredna komunikacija z zaposlenimi (Communicate)

Zaposleni si želijo slišati poslovne razloge za spremembo od nekoga “na vrhu”. Sponzor mora komunicirati, podpirati in spodbujati spremembo pri skupinah na katere sprememba vpliva.

 

Vir: https://www.prosci.com/resources/articles/core-roles-in-change-management?utm_campaign=Individual%20-%20Inbound%20Funnel&utm_content=129860542&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-107223