Zaveznika: upravljanje sprememb in projektno vodenje

Ob izvedbi ideje ali projekta sta nujno potrebni obe disciplini, tako upravljanje sprememb kot projektno vodenje. Obe disciplini vnašata kritično strukturo, ki je potrebna za učinkovito implementacijo spremembe in dosego želenih rezultatov. Usklajeno delovanje ustvarja skupno ponujeno vrednost, s čimer se vzpostavijo temelji za taktično integracijo in ustvari vrednost skozi vse vidike projekta, vključujoč človeško in tehnično plat.

Primerjava disciplin

V nadaljevanju predstavljamo bistvene razlike med upravljanjem sprememb in projektnim vodenjem. Primerjali bomo različne vidike obeh disciplin, vključno s cilji, definicijami, nameni, procesi, orodji, faktorji rasti, merjenjem uspeha in izvajalci. Čeprav se opis večinsko osredotoča na razliko med disciplinama, je skupni cilj obeh uspešna sprememba.

Definicija

Upravljanje sprememb

Uporaba procesov in orodji z namenom upravljanja človeške strani spremembe in premik iz trenutnega v bodoče stanje na način, ki omogoča dosego želenih rezultatov spremembe (in pričakovanega ROI).

 

 

Projektno vodenje

Uporaba znanja, veščin, orodij in tehnik pri projektnih aktivnostih z namenom zagotoviti izroček projekta.

 

Namen

Upravljanje sprememb

Zagotoviti, da vsak posameznik, na katerega sprememba vpliva, spremembo sprejme, se prilagodi in začne z uporabo rešitev, ki jih sprememba prinaša.

 

 

Projektno vodenje

Zagotoviti učinkovito izdelavo, razvoj in izvedbo rešitve.

 

Na kaj se disciplini osredotočata?

Upravljanje sprememb

Na zaposlene, na katere sprememba oziroma projekt vpliva.

 

 

Projektno vodenje

Na naloge in aktivnosti, ki zagotavljajo izdelavo in implementacijo tehnične (pozor, tehnična rešitev  ni enako tehnološka) rešitve, povezane s spremembo.

 

Faktorji rasti

Upravljanje sprememb

Lastnosti spremembe, lastnosti organizacije na katero vpliva sprememba in potrebna stopnja spremembe obnašanja ljudi.

 

 

Projektno vodenje

Kompleksnost in stopnja tehnične spremembe povezane z določenim projektom ali idejo.

 

Proces

Upravljanje sprememb

·       FAZA 1- Priprava na spremembo

·       FAZA 2- Upravljanje sprememb

·       FAZA 3- Utrjevanje sprememb

 

 

Projektno vodenje

·       Iniciacija

·       Planiranje

·       Izvedba

·       Spremljanje in nadzor

·       Zaključek

 

Orodja

Upravljanje sprememb

·       Model osebnostne spremembe

·       Ocena pripravljenosti

·       Komunikacijski načrti

·       Načrt za sponzorje

·       Načrt coachinga

·       Načrt izobraževanj

·       Načrt za upravljanje odpora

·       Mehanizmi utrjevanja

 

 

Projektno vodenje

·       Podroben opis projekta

·       Projektni plan

·       Opis sprememb in vpliv na celoto

·       Razčlenjena struktura dela

·       Slikovni prikaz faz projekta (Gant diagram)

·       Predviden proračun

·       Razdelitev sredstev in virov

·       Časovnica in spremljanje napredka

 

Spremljanje uspešnosti

Upravljanje sprememb

Spremljanje se osredotoča na človeško plat spremembe, vključujoč:

·       Hitrost ponotranjanja sprememb pri zaposlenih

·       Usposobljenost zaposlenih na katere sprememba vpliva

·       Uspešen doseg končnih pozitivnih rezultatov (ker so rezultati in izidi odvisni od prilagoditve posameznikov na spremembo, se na njih osredotočamo).

 

 

Projektno vodenje

Spremljanje se osredotoča na tehnično stran elementov spremembe, primarno na:

·       Časovnica

·       Proračuna

·       Zadovoljevanje tehničnih zahtev

·       Uspešen doseg končnih pozitivnih rezultatov ( v nekaterih primerih so rezultati in izidi postavljeni v drugi plan, za točnost in okvir proračuna).

 

Kdo so izvajalci?

Upravljanje sprememb

Ekosistem upravljanja sprememb ni sestavljen samo iz managerjev sprememb , ampak tudi posameznikov, ki izvajajo spremembe v določeni organizaciji:

·       Izkušeni in višje vodje, ki sponzorirajo spremembe

·       Managerji in vodje, ki vodijo svoje zaposlene skozi spremembo.

 

Projektno vodenje

Izvajalci so večinsko projektne vodje ali projekte ekipe, ki so jim bili dodeljeni projekti:

·       Vodje projektov, ki upravljajo in izvajajo tehnično stran nalog, aktivnosti in sredstev.

Projektne ekipe, ki jo sestavljajo strokovnjaki vsebinskih področij in predstavniki organizacije.

 

Skupaj smo boljši

Upravljanje sprememb in projektno vodenje skupaj prispevata kritične sestavine uspešne spremembe. Čeprav se razlikujeta po osredotočenosti in pristopu, vsaka disciplina predstavlja nujen del napredka projekta in  razvoja ljudi, ki so del njega, da lahko zrejo v boljšo prihodnost. Lahko bi rekli, da gre za dve strani istega kovanca. Razumevanje sožitja obeh disciplin predstavlja pravi korak do edinstvene vrednosti in trdnih temeljev za prihodnje spremembe.