Kako različni tipi osebnosti vidijo spremembo?

Piše: Anja Žagar

Ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste skupini sodelavcev vneto, polni optimizma in navdiha predstavili spremembo, ki jo želite vpeljati v podjetju pa ste naleteli na odzive kot so: »Zakaj mi to sploh potrebujemo, ne vidim koristi?«; »Jaz vidim še veliko pomanjkljivosti, ta uvedba spremembe ne pije vode?«; »Jaz imam boljšo idejo.« ali pa »Jaz nisem za, saj to ne bo dobro vplivalo na nas.«

Omenjeni odzivi vas zavestno ali podzavestno v trenutku lahko postavijo v vlogo branjenja spremembe ali celo obupa nad njo. Kar ne pomeni, da je sprememba, ki jo želite vpeljati slaba. Raznolikost odzivov se skriva v raznolikosti tipov osebnosti ljudi v vašem podjetju, oddelku ali timu.

Poznamo štiri osnovne tipe osebnosti, o katerih sta že 400 let pr. n. št. pisala Hipokrat in Galen. Mnogi jih poznate pod imeni sangvinik, kolerik, flegmatik in melanholik. Jaz bom uporabila poimenovanja v barvah, saj si je na ta način lažje zapomniti, kaj so lastnosti posamezne barve.

  • Rumeni tip je sonček, ki je poln idej, kreativnosti, energije in optimizma. Druženje z ljudmi ga polni z energijo.
  • Rdeči tip osebnosti je ogenj, ki je ciljno usmerjen, odločen, avtoritativen in delaven. Deluje na način doseganja rezultatov in zadovoljevanja (lastnih) koristi.
  • Zeleni tip osebnosti je najbolj naravni tip osebnosti. Rad sledi in je usmerjen v harmonijo, sodelovanje in medsebojne odnose.
  • In modri tip osebnosti, ki predstavlja vodo. Je globoki mislec, strukturiran in discipliniran. Zanimajo ga podrobnosti in pogosto stremi k popolnosti.

Poglejmo katere glavne štiri napake lahko naredimo pri komunikaciji z osnovnimi štirimi barvami tipov osebnosti, ko predstavljamo strategijo uvajanja sprememb:

  • Ne delujte solo

Rumeni tip osebnosti je tisti, ki je navdušen nad spremembami in je lahko odličen motivator, v kolikor mu dovolite, da je vključen v iskanje idej in komunikacijo. Nikar ga ne skušajte utišati, ko z vami deli različne zorne kote, prednosti in slabosti, ideje in zamisli glede spremembe. Spodbujajte njegovo kreativnost, saj ima sposobnost svobodnega in širokega razmišljanja. Njegov um je usmerjen v priložnosti in ne ovire zakaj nekaj nebi bilo mogoče. Zato jih vključite v proces uvajanja sprememb in komunikacijo le te navzven.

  • Ne pozabite na »Big picture«

Rdeči tip osebnosti ne potrebuje in ne mara analitične in detajlne predstavitve načrtovane spremembe. Potrebuje pa »Big picture«, kam nas bo sprememba pripeljala, kaj bomo imeli od nje in ali bo prinesla želene rezultate. »S podrobnostmi se bomo ukvarjali kasneje«, je njegov značilni stavek. Ker je njegova primarna težnja nadzor, je pomembno da ga vključite v procese odločanja in načrtovanja sprememb. Ker deluje samozavestno in odločno ima v procesu spremembe pogosto vlogo vodje projekta.

  • Ne ignorirajte občutkov in skrbi vključenih

Tip osebnosti zelene barve se v procesu vpeljave spremembe najprej osredotoči na skrb, kako bo sprememba vplivala na njih in njegove bližnje (družinske člane, sodelavce,…). Zato pri komunikaciji sprememb ne izpostavljajte zgolj poslovnih ali materialnih koristi, temveč tudi koristi za vse vpletene v procesu spremembe. Nikoli ne ignorirajte njih in njihovih pomislekov, saj se bodo le tako počutili dovolj varne in razumljene, da bodo zaupali vam in procesu vpeljave spremembe. V nasprotnem primeru bodo zaradi lastne negotovosti zavzeli pozicijo upornika in s trmo nasprotovali slehernemu koraku na poti spremembe.

  • Ne posplošujte!

Ko govorite z modrim tipom osebnosti glede sprememb in zakaj so pomembne nikar ne komunicirajte na splošno in površno. Gre namreč za tip osebnosti, ki potrebuje jasno usmeritev in poglobljeno analizo, zakaj je sprememba sploh potrebna in kaj je njen namen in cilj. Na njegova vprašanja je potrebno odgovarjati analitično, strokovno in temeljito. Nikar ne hitite pri komunikaciji, saj bo tako dobil občutek, da ne veste o čem govorite. Modri tip osebnosti za premislek o določeni stvari potrebuje mir in tišino, zato naj vas ne preseneti v kolikor bo po vaši predstavitvi smiselnosti spremembe ostal tiho in zamišljen. To namreč ne pomeni, da se z vami strinja, gre zgolj za fazo temeljitega razmisleka, preden sprejme spremembo.

V procesu komunikacije sprememb je ključno zavedanje, da komunicirate z različnimi tipi osebnosti, kar pomeni, da je potrebno zajeti vse štiri zorne kote pogleda na njo. Sprememba kot taka nikoli ne predstavlja grožnje, temveč priložnost za razvoj. Samo skomunicirati jo moramo primerno.