»NO SIZE FITS ALL«

Piše: Anja Žagar

Zelo znan rek pesnika Rumija pravi: »Včeraj sem mislil, da sem pameten in da bom lahko spremenil svet. Danes pa sem moder in vem, da lahko spremenim samo sebe.« Namreč pri uvajanju sprememb v delovnem okolju se lahko hitro ujamemo v zanko prepričanja, da vsakdo spremembo razume na enak način kot mi in da vsakdo ve, kaj mora storiti v procesu uvajanja. Pa v praksi temu ni tako. Zato je potrebno poznati zlato pravilo pri uvajanju sprememb, ki pravi: »No size fits all.« Ker imamo vedno opravka z ljudmi različnih tipov osebnosti (rumeni, rdeči, zeleni in modri tip) je potrebno pozornost posvetiti razumevanju, kaj vsak iz med njih potrebuje v procesu uvajanja sprememb.

  • Časovna kontrola doseganja dogovorjenega

Rumeni tip osebnosti je tisti, ki je pri svojem delu precej neorganiziran in vihrav. Obljuba, da bo opravil dogovorjeno nalogo lahko hitro zbledi že tekom delovnega dne. Premamijo ga druge delovne naloge, ki se mu v danem trenutku zdijo bolj zanimive, nove in zabavne. Z vaše strani potrebuje spodbudo objektivnosti v procesu odločanja in postavljanja ciljev, sicer ga bo vodila njegova subjektivna presoja. Omogočite mu pravico do soodločanja in enakopravnost izmenjave mnenj v timu. Za dosego rezultatov ne pozabite točno določiti, do kdaj mora biti posamezen projekt zaključen in jasna določitev prioritet.

  • Pomagajte razvijati empatijo

Rdečemu tipu osebnosti dodelite najtežje in najbolj zahtevne naloge, saj zanje predstavljajo izziv, katerega po njihovem mnenju ni sposoben nihče drug kot oni. V procesu uvajanja sprememb mu pomagajte razviti zavedanje, da so tudi drugačni tipi osebnosti pomembni in nujno potrebni v celotnem procesu. V kolikor ga boste določili za vodjo, poskrbite, da bo razvil empatijo in v procesu dela spodbujal sodelovaje in enakopravnost. Rdeči tip potrebuje jasno omejitev področja svojih kompetenc in delovnega tempa, ki vsebuje tudi sprostitev.

  • Namenite čas aktivni pripravi na spremembo

Tip osebnosti zelene barve ima največjo notranjo stisko glede sprememb, ki se bodo zgodile oz. se dogajajo. Zanje sprememba pomeni stres, saj jo vidi kot rušilec že poznanega, ustaljenega, strukturiranega. Počutijo se negotove, saj ne vedo, kaj lahko pričakujejo.  Za njih izpostavite informacije kako bo sprememba prispevala k timskemu in skupnemu uspehu. Ne pozabite na zelo jasna navodila za izpeljavo nalog in do kdaj morajo biti naloge opravljene. Pri tem naj roki ne bodo prekratki, saj jih boste sicer še dodatno spravili v stres. V procesu uvajanja sprememb vidno izpostavite impulze in spodbude k povečani kreativnosti in dinamiki.

  • Natančna delovna navodila in jasni cilji

Modri tip v procesu uvajanja sprememb potrebuje zelo jasna in natančna navodila ter zadolžitve, kdo je za kaj odgovoren in na kakšen način. Pogosto jih zanimajo tudi sankcije za neodgovorne, saj imajo tako občutek, da se bodo vsi lotili zadolžitev z večjo stopnjo odgovornosti. Za njih so primerne naloge, ki zahtevajo natančnost in usmerjenost k podrobnostim. V procesu jim dajte priložnost za temeljito analiziranje, načrtovanje in dolgoročno planiranje. Redno ocenjevanje uspeha, rezultatov in dosežkov jih še dodatno motivira.

Ko spremenite pogled na ljudi v vašem delovnem okolju, se ljudje v vašem delovnem okolju začnejo spreminjati.