STROŠKI IN TVEGANJA SLABO VODENIH SPREMEMB

Neupoštevanje človeške strani spremembe oz. slabo vodenje le te lahko organizacijo vodita v dodatno tveganje in višanje stroškov. Učinkovito upravljanje sprememb je tehnika, ki lahko zmanjša stroške in omogoča izvedbo taktik za zmanjšanje tveganja. Katerim stroškom in tveganjem se lahko izognete z uporabo upravljanja sprememb?

POSLEDICE NAPAČNEGA UPRAVLJANJA SPREMEMBE

Vsak od nas je že doživel slabo izvedeno spremembo. Bodisi kot izvajalec, ali pa kot “žrtev”. Kadar so projekti in pobude slabo vodeni z vidika človeške plati spremembe, ne dosežemo želenih rezultatov in poslovnih učinkov. Iz izkušenj vemo, da se na tak način individualna sprememba, ki se razvije v organizacijsko, ne zgodi. Zavedamo se, da je verjetnost, da bomo dosegli cilje pravočasno in znotraj predvidenega proračunu, manjša. Zavedamo se tudi, da bo hitrost sprejetja spremembe počasnejša, učinkovitost dela slaba, končni izplen pa manjši. Prav to so glavni razlogi, da spremembe ne zagotovijo pričakovanih rezultatov in donosov.

Ko razmišljamo o vplivih slabega upravljanja spremembe moramo razmišljati tudi o stroških in tveganjih. Perspektivi stroškov in tveganj lahko obravnavamo na dveh ravneh: raven projekta in raven organizacije. Čeprav se zdi, da sta vidika stroškov in tveganj iz zornega kota upravljanja sprememb nekoliko neotipljiva in težko merljiva, je resnica drugačna. Oba je moč ne le oceniti, temveč tudi precej natančno izmeriti. Vidika stroškov in tveganj pomembno vplivata na finančno uspešnost projekta in organizacije kot celote.

Učinki na ravni projekta

Učinki na ravni projekta so neposredno povezani z določenim projektom in njegovo korelacijo z upravljanjem sprememb. Ti projekti lahko spreminjajo orodja, tehnologije, procese, strukture poročanja in delovne vloge. Lahko so posledica strateškega načrtovanja in notranjih spodbud (kot so težave z zunanjimi dejavniki, regulacija ali konkurenčne grožnje) ali zahtev strank in dobaviteljev. Pobude se lahko formalizirajo kot projekti z vodji projektov, proračuni, urniki itd., Lahko pa so tudi neformalne narave, vendar še vedno vplivajo na to, kako ljudje opravljajo svoje delo.

Čeprav imajo ti projekti lahko različne oblike, ostaja dejstvo, da ima ignoriranje ali slabo upravljanje človeške plati sprememb resnične posledice za uspešnost projekta. Nekaj primerov stroškov in tveganj na ravni projekta, ko ne obvladujemo človeške plati sprememb.

Stroški:

 • Zamude pri projektu
 • Zgrešeni projektni mejniki
 • Prekoračitev proračuna
 • Dodatno delo na dizajnu rešitve
 • Izgubljeno delo projektnega tima

Tveganja:

 • Odpor(aktiven in pasiven)
 • Projekt je ustavljen
 • Viri niso na voljo
 • Ovire se pojavijo nepričakovano
 • Projekt ne prinaša rezultatov
 • Projekt je popolnoma opuščen

Kadar učinkovito upravljamo spremembo, lahko preprečimo ali se izognemo stroškom in ublažimo tveganja, povezana s tem, kako posamezni zaposleni sprejmejo in uporabijo spremembo.

Učinki na organizacijski ravni

Organizacijska raven je raven nad ravnijo projekta. Teh stroškov in tveganj ne čutijo le projektne ekipe, ampak celotna organizacija. Mnogi vplivi presegajo življenjski cikel določenega projekta. Ko dragoceni zaposleni zapustijo organizacijo, so stroški izjemni. Zapuščina neuspešnih sprememb predstavlja pomembne in vedno prisotne slabe izkušnje, s katerim se bodo srečevale vse prihodnje spremembe.
Organizacijski stroški in tveganja slabega upravljanja sprememb vključujejo:

Stroški:

 • Padci produktivnosti (globoki in trajni)
 • Izguba ključnih zaposlenih
 • Zmanjšana kakovosti dela

Tveganja:

 • Vpliv na stranke
 • Vpliv na dobavitelje
 • Zmanjšanje morale
 • Zapuščina neuspešne spremembe
 • Stres, zmedenost in utrujenost
 • Nasičenost s spremembami

Učinkovito upravljanja sprememb na določenem projektu ali pobudi vam omogoča, da se izognete organizacijskim stroškom in tveganjem, ki lahko trajajo precej dlje od življenjske dobe projekta.

Tretja dimenzija stroškov in tveganj

Poleg projektnih in organizacijskih vplivov je treba upoštevati še zadnjo dimenzijo stroškov in tveganj. Ko poskušamo uvesti spremembo brez uporabe učinkovitega modela upravljanja sprememb, je veliko manj verjetno, da bodo spremembe uvedene in da bo sprememba imela pričakovane rezultate in poslovne učinke. Tretja dimenzija da odgovor na vprašanje: Kaj pa, če sprememba ni v celoti izvedena?

Če sprememba ne prinese rezultatov in poslovnih učinkov – pogosto zato, ker smo ignorirali človeško stran sprememb – obstajajo dodatni stroški in tveganja.

Stroški, če sprememba ni v celoti izvedena:

 • Izgubljena naložba v projekt
 • Izgubljena priložnost za vlaganje v druge projekte

Tveganja, če sprememba ni v celoti izvedena:

 • Stroški se ne zmanjšujejo
 • Učinkovitost se ni povečala
 • Prihodki se niso povečali
 • Tržni delež ni dosežen
 • Predpisi niso izpolnjeni

POZICIONIRANJE MODELA UPRAVLJANJA SPREMEMB

Vidik stroškov in tveganj je le en pristop s katerim lahko opravičimo izvajanje aktivnosti upravljanja sprememb. Z njim ne zajamemo vidik pozitivnega vpliva upravljanja sprememb, temveč razkrivamo stroške in tveganja, ki izhajajo iz neuporabe oz. slabega upravljanja sprememb.

Takšen pristop merjenja učinka upravljanje sprememb je primeren, če je so stroški in tveganja prevladujoč koncept v vaši organizaciji oz. “publiki”.

 • Učinkovito upravljanje sprememb nam pomaga, da se izognemo dodatnim in pretiranim stroškom, ki jih bomo imeli, če ne bomo ustrezno obvladovali človeške plati sprememb.
 • Učinkovito upravljanje sprememb nam pomaga ublažiti dodatna in prekomerna tveganja, ki jih prevzamemo, če ne bomo ustrezno obvladovali človeške plati sprememb.

Pozicioniranje upravljanja sprememb kot tehnike izogibanja stroškom ali taktike za zmanjšanje tveganja je lahko učinkovit pristop k pojasnjevanju vrednosti upravljanja sprememb. Ta strategija vam hkrati lahko pomaga tudi pri pridobivanju virov za upravljanje človeške strani projektov.

https://blog.prosci.com/the-costs-risks-of-poorly-managed-change