Vrednote = Vredno te!

Piše: Špela Ramovš

Vsako podjetje ob svoji ustanovitvi zapiše poslanstvo, vizijo in tudi vrednote. Te naj bi usmerjale delovno kulturo podjetja, pomagale držati pravo smer dela in tudi navzven kazale, za kaj si podjetje prizadeva.

Seveda so prvi v vrsti vodje, ki bi morali živeti in izražati vrednote tako, kot so jih zapisali. Namreč zgled pove več kot vsaka zapisana beseda ali posneti video prispevek.

Na kaj bodite pozorni pri uveljavljanju vrednot vašega podjetja:

  • Zapišite vrednote in jih javno objavite. Vrednote podjetja morajo biti nemudoma dostopne vsakemu zaposlenemu, najbolje kar na vsakem koraku po pisarni, in hkrati tudi vsem zunanjim deležnikom. Na stvari, ki so tako pomembne, je potrebno, da smo opozorjeni redno. V tem primeru še vedno velja ”daleč od oči, daleč od srca”, zato tega ne dopustite.
  • Vrednote naj bodo glagoli, ne samostalniki. Vrednote so nekaj v skladu s čimer živimo, pomenijo dejanje. Tako se posameznik z njimi lahko bolj poveže. Recimo: naša vrednota je poštenost. Kdo ali kaj je v tem primeru pošteno? Če pa rečemo: ,,Naša vrednota je, da smo pošteni,” takoj začutimo povezanost z našim vedenjem in dobimo usmeritev, kako se moramo obnašati.
  • Vrednote morajo biti neposredno povezane z našim delom. Ne uporabljajte v svojem izboru takih vrednot, ki niso v ničemer povezane z vašim poslom. Na primer, če biti ekološki ne izvira iz vaše namere dela, potem ga ne uporabljajte med vašimi vrednotami samo zato, ker je morda to v tem trenutku ”in”. Lahko pa je vaša usmeritev nični ogljični odtis pri proizvodnji, kar lahko zapišete med vrednote, da boste vedno skrbeli za okolje, v katerem delujete.
  • Nagradite tiste, ki živijo zapisane vrednote podjetja. Pri strogi usmeritvi podjetij v finančno uspešnost in doseganje rezultatov je pomembno, da prepoznamo posameznike, ki se izredno poistovetijo z našimi vrednotami, saj oni usmerjajo delovno klimo v svojem oddelku in vzdržujejo delovanje podjetja v vrednotah, kot smo si jih prvotno zastavili. To so zaposleni, ki so vezivno tkivo med ostalimi in hkrati vizijo in poslanstvom podjetja. In ne pozabite, da jih prepoznate in jim izkažete hvaležnost za njihovo delo.
  • Vrednote morajo živeti pri svojem delu vodje in tudi ostali zaposleni, saj bo tako podjetje v prihodnosti pritegnilo prave nove zaposlene. Že pri razgovoru je pomembno, da upoštevate izbor novih zaposlenih, ki sovpadajo z vrednotami vašega podjetja. Vrednote so nekaj prirojenega skozi vzgojo in življenje, skozi čas se težje spreminjajo, lahko pa se. Za postavljanje trdnega podjetja, ki bo osredotočeno na delo in ne na fluktuacijo zaposlenih ali težave v delovni kulturi, izberite zato posameznike, ki se bodo lahko vživeli v vaš sistem vrednot podjetja.

Kako se glede na zapisano vrednote zrcalijo v vašem podjetju? Jih imate zapisane in hkrati prepoznate posameznike, ki jih udejanijo pri svojem delu ali tudi druge usmerjajo, da jim sledijo? V kolikor ne in je to področje na prašni polici vaše pisarne, potem se ga čim prej lotite. V kolikor so se vrednote v času delovanja spremenile, potem namenite čas, da jih postavite v novo okolje in poslovanje, potem pa celotno podjetje z njimi seznanite in jim začnete slediti pri svojem delu in svojem obnašanju.

Ko bodo zaposleni pri svojem delu sledili vrednotam podjetja bo to neposredno vplivalo na kakovost delovnih procesov in doseganje dolgoročnih rezultatov. Želite imeti zaposlene, ki zvezno rastejo v obsegu in kakovosti svojega dela, ki obvladujejo spremembe, so zanesljivi in ciljno usmerjeni, in ne take, kjer je delovna klima odvisna od trenutnega uspeha ali neuspeha.

In da, zato so vrednote vredne časa in energije, saj dolgoročno vplivajo na uspešno poslovanje.