Igrifikacija

PLAY THE CHANGE Poldnevna delavnica je ustvarjena za aktivno vključevanje vseh udeležencev v spremembe. Daje vam priložnost, da s simulacijo in igrifikacijo spoznate pomen upravljanja sprememb, z takojšnjim vidnim učinkom na praktičnem primeru. Rezultati delavnice bodo udeležence motivirali, da se v svojem delovnem okolju vključijo in uspešno vodijo podobne situacije. Prednosti delavnice pridobite znanje o […]

Program upravljanja sprememb za vodje in managerje

PROGRAM UPRAVLJANJA SPREMEMB ZA VODJE IN MANAGERJE Delavnica je zasnovana tako, da vodjem in managerjem pomaga proaktivno voditi ekipe skozi spremembe. Naučili se boste, kako definirati in sprejeti svojo vlogo pri spremembah, ter pridobili praktične okvire, da postanete učinkovit vodja sprememb. PROGRAM UPRAVLJANJA SPREMEMB ZA VODJE IN MANAGERJE Ko si organizacija zastavi nove poslovne cilje, […]

Upravljanje sprememb za zaposlene

UPRAVLJANJE SPREMEMB ZA ZAPOSLENE Ne glede na obseg spremembe, naj gre za implementacijo male procesne spremembe ali streteške spremembe z visoko investicijo, so ljudje tisti, ki jo uspešno udejanjijo. Vaš cilj je navdihovati zaposlene, da ponotranijo načrte za spremembe in jim pomagati pri uresničitvi. Delavnica upravljanje sprememb za zaposlene je oblikovana tako, da naslovi skrbi zaposlenih, ki se […]

Certifikacijski program

CERTIFIKACIJSKI PROGRAM Trodnevni praktičen program na katerem boste analizirali enega od vaših dejanskih projektov in nanj aplicirali teorijo in prakso. Program vas bo poleg učenja o metodologiji Prosci® in modelu ADKAR® opremil s praktičnim znanjem, orodji in podporo, ki jih potrebujete za stalno spodbujanje in upravljanje spremembe v svoji organizaciji. Izobraževalni cilji Ob koncu programa boste: obvladali temelje […]

Delavnica po meri

DELAVNICA PO MERI Delavnice po meri so primerne za podjetja s specifičnimi izzivi. Prilagodimo jih glede vaš na projekt in glede na vaš nivo znanja o upravljanja sprememb. Za koga so delavnice primerne? najvišje vodstvo, vodje z visokim potencialom, ključne deležnike, agente za spremembe, projektne ekipe, zaposlene. Cena programa po dogovoru Trajanje programa od 2h […]

Sponzor briefing

SPONZOR BRIEFING Več kot 20 let Prosci® primerjalnih raziskav upravljanja sprememb kaže, da je vidna in aktivna podpora najpomembnejši faktor uspešne spremembe. Program je načrtovan tako, da višje vodstvo in organizacijski vodje razumejo svojo vlogo med spremembami in njeno pomembnost pri doseganju poslovnih rezultatov. Odpor do sprememb je naraven, zato je za uspeh ključna močna […]

Doseganje projektnih rezultatov

DOSEGANJE PROJEKTNIH REZULTATOV Poldnevna delavnica (6-8 ur) je oblikovana z namenom večjega medsebojnega razumevanja med projektnimi vodji in vodji sprememb na skupni poti za obogatitev končnih rezultatov in prepoznanje pozitivnih učinkov spremembe. Delavnica je osredotočena na rezultate in uči udeležence, kako in kdaj integrirati načrt za spremembo v projektni načrt ter kako spremembo upravljati tako, da dosežejo projektne […]