DOSEGANJE PROJEKTNIH REZULTATOV

Poldnevna delavnica (6-8 ur) je oblikovana z namenom večjega medsebojnega razumevanja med projektnimi vodji in vodji sprememb na skupni poti za obogatitev končnih rezultatov in prepoznanje pozitivnih učinkov spremembe. Delavnica je osredotočena na rezultate in uči udeležence, kako in kdaj integrirati načrt za spremembo v projektni načrt ter kako spremembo upravljati tako, da dosežejo projektne cilje in pričakovane rezultate.

Cena programa

600,00 €

Trajanje programa:

6 - 8 Ur

Certifikat (Prosci® Delivering Project Results)

Program se izvaja po naročilu.

Za datume nas kontaktirajte.

Cilji programa

Na delavnici se bodo udeleženci naučili :

 • razumeti, kako strukturirani pristop upravljanja sprememb spodbuja sprejetje spremembe in izboljšuje projektne rezultate,
 • pridobili ustrezno znanje, kdaj uporabiti pristop upravljanja sprememb
 • identificirati skupino zaposlenih, na katere sprememba vpliva, z njimi delati skozi spremembo in izboljšati njihovo prilagajanje z namenom, da dosežejo željene poslovne učinke
 • v organizaciji zastaviti ogrodje za integracijo upravljanja spremembe v projektnem vodenju

Komu je program namenjen?

Delavnica je priporočljiva predvsem za vodje projektov in člane projektnih skupin. Prav tako je primerna za vse, ki bi si želeli uporabiti strukturiran pristop k upravljanju spremembe v prihodnjih projektih – razvijalcem rešitev, razvijalcem organizacij…

Podrobnosti programa

 • Definiranje upravljanja sprememb v kontekstu vašega projekta (namen, cilji, obseg, delovni tokovi, mejniki, rezultati, časovnice)
 • Kako lahko integriramo projektno vodenje in upravljanje sprememb (ljudje, procesi in orodja)
 • Izvedba analize stroškov in koristi

Gradivo vključeno v paket:

 • Delovni zvezek

Vsebina

Na delavnici bomo spoznali naslednje teme:

 • Pomen upravljanja sprememb
 • Prednosti upravljanja sprememb v organizaciji in pri projektih
 • Stroški in koristi upravljanja sprememb
 • Definiranje donosnosti naložbe (ROI) v upravljanje sprememb v projektu
 • Kako integrirati upravljanje sprememb v upravljanje projekta
 • Pregled modela ADKAR®
 • Pregled metodologije Prosci® za upravljanje sprememb
 • Ocena tveganja človeškega faktorja
 • 5 pobud za upravljanje spremembe
 • Change Management Scorecard

Pogoji za udeležbo

Predpogoji: za udeležbo ne potrebujete predhodnega znanja.

Delo pred udeležbo na programu:

1. Izberite svoj projekt in izpolnite nalogo, ki jo boste prejeli po e-pošti po oddaji prijavnice za delavnico.

2. Prijavite se v Prosci portal

Kaj potrebujete za udeležbo

Za uspešno sodelovanje na delavnici potrebujete:

 • Prenosnik z dostopom do Prosci® portala
 • Kopijo opravljenih nalog

Preverite naše certifikacijske programe

Mnenja naših strank