Kdo je zvezda upravljanja sprememb?

Za uspešno spremembo potrebujemo uigran tim različnih vlog in posledično posameznikov, ki spremembo načrtujejo, jo komunicirajo, izvajajo in se nanjo prilagodijo. Kot smo že omenili v prejšnjih prispevkih, poznamo več različnih skupin vlog.

 • Vloge, ki imajo stik neposredno z zaposlenimi – sponzorji in vodje
 • Vloge, ki režirajo spremembo iz ozadja – vodja projekta in manager sprememb

Danes pa bomo govorili o zvezdah upravljanja sprememb. To so ljudje oziroma zaposleni, na katere sprememba vpliva in druge vloge, ki se pojavijo specifično pri vsaki posamezni spremembi in odigrajo ključno vlogo pri podpori in izvedbi uspešne spremembe. V nadaljevanju torej govorimo o:

 • Ljudeh na katere sprememba vpliva
 • Drugih, specifičnih vlogah upravljanja sprememb

Ljudje oziroma zaposleni na katere sprememba vpliva

Zakaj so ljudje/zaposleni na katere spremembe vplivajo pomembni:

 • Ljudje so bistvo upravljanja sprememb.

Ljudje, na katere vpliva sprememba v organizaciji, so za vodjo sprememb najpomembnejši. Pomagati zaposlenim sprejeti spremembo je enostavno pravi način dela z ljudmi. Spremembo namreč vsak posameznik ponotranji ob svojem času, ko je nanjo pripravljen.

 • Organizacijska sprememba zahteva spremembo posameznikovega obnašanja in načina dela.

Da zagotovimo uspešnost organizacijske spremembe, moramo sprva uvesti spremembe na  ravni posameznikov. V nasprotnem primeru, je možnost za uspeh spremembe zelo majhna.

 • Upravljanje sprememb se osredotoča na človeško stran aktivnosti.

Vodja projekta se večinsko osredotoča na tehnične lastnosti spremembe. Pozor, tehnične lastnosti ne smemo zamenjevati z tehnološkimi lastnostmi. Gre za lastnosti oz. specifikacije projektnega izdelka.  Manager sprememb v središče svojega poslanstva postavi ljudi. Osredotoča se na ljudi, ki morajo spremeniti svoj način dela in jim predstavi načine, kako lahko uvedejo spremembe v svoje delo. Najbolj pomembno pa je, da jim zagotovi podporo pri prilagoditvi spremembam in njihovim aktivnostim v prihodnosti.

Kaj so naloge  ljudi/zaposlenih na katere sprememba vpliva:

 1. Biti del spremembe in sodelovati v njej

Kadar ljudje aktivno sodelujejo v spremembah, se jim  lažje prilagodijo.

 1. Razumevanje čustvenega odziva na spremembo

Okoliščine pogosto vplivajo na posameznikov odziv na spremembo. Vseeno pa ljudje na spremembe reagiramo po znanih vzorcih. Razumevanje in naslavljanje ovir pri uvedbi spremembe omogoča ljudem napredek in premik skozi proces spremembe.

 1. Reagiranje na čustvene odzive na spremembo

Pogovor o specifičnih potrebah omogoča vodjem spremembe oblikovati podporo posamezniku, da ta lahko prevzame nadzor nad svojo izkušnjo in rastjo skozi spremembo.

Druge vloge

Poleg krovnih vlog upravljanja sprememb je priporočljivo v spremembo vključiti tudi druge vloge. S pomočjo teh bo izvedba plana učinkovitejša in hitrejša. Morebitne druge vloge lahko pokrivajo naslednja področja:

 • Interno komuniciranje
 • Izobraževalni center
 • Kadrovski oddelek
 • Razvoj
 • Poslovna analitika
 • Strokovnjaki relevantnih področij
 • Agenti spremembe
 • Razvoj rešitev

Vpliv drugih vlog v organizaciji

Vsaka vloga v organizaciji je del celote  in vse vloge so del projektnega vodenja  in upravljanja sprememb. Model upravljanja sprememb lahko ustvari nove ali dopolnjene vloge , ki vplivajo na obliko in razvoj ob iskanje rešitve ali pripomorejo k njenemu lažjemu uvajanju, vključevanju in upravljanju.

Te komplementarne funkcije izboljšajo izvedbo nalog upravljanja sprememb in pomagajo ohranjati strateške usmeritve, usklajene s cilji organizacije.

Kaj je naloga drugih vlog:

 1. Deljenje svojih izkušenj in znanja

Druge vloge prinesejo izkušnje preteklih sprememb in drugih področij, ki se lahko uporabijo pri vpeljavi novih sprememb.

 1. Prispevati znanje

Vsaka skupina ima specifična znanja, ki jih lahko deli kot pomoč  projektnim vodjem in managerjem sprememb

 1. Ponuditi orodja

Vsako področje prispeva različna orodja, ki podprejo aktivnosti upravljanja sprememb. Podporniki nato zagotovijo, da so vsa orodja uvedena v skladu z najboljšimi praksami upravljanja sprememb.

Delajmo skupaj za uspešno spremembo

Koordiniran sistem vseh ključnih vlog deluje v smeri uspešne uvedbe spremembe v organizacijo. Nekatere vloge so kot igralci na glavnem odru, drugi pa režirajo spremembe v zakulisju. Zaposleni sprejemajo spremembe s podporo tistih, ki so pripravili in nudili podporo v času sprememb. Končni cilj aktivnosti je uresničitev vizije, poslanstva in strategije podjetja. To dosežemo, ko zagotovimo ustrezno količino uspešno izvedenih sprememb posameznikov, ki skupaj predstavljajo planirano dodano vrednost v projektu, ki je vezana na spremembo obnašanja ljudi.

Vir: https://www.prosci.com/resources/articles/core-roles-in-change-management?utm_campaign=Individual%20-%20Inbound%20Funnel&utm_content=129860542&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-107223