Nedvoumni, jasni in glasni cilji so ti, ki vlečejo!

Piše: Špela Ramovš

Ljudje živimo v slikah oziroma predstavah, ki jih nosimo okoli v svojih mislih. Ob besedi ”stol” si vsakdo v svojih mislih izriše stol, ki zanj predstavlja to besedo. In enako lahko rečemo, da se zgodi, ko komuniciramo neko strateško usmeritev, ki je cilj projekta. Če nismo dovolj natančni, si vsakdo lahko zariše v svojih mislih svojo verzijo, kaj je cilj oziroma kako bi izgledal.

Določimo točen cilj in ga vizualiziramo

Celotno usklajevanje te vizije na ”en točno določen stol” in tudi njena uresničitev, pa je proces. Kaj mislimo s tem, ko rečemo proces? V mojih mislih se to izriše kot skupek aktivnosti, ki jih moramo izpeljati v nekem časovnem okvirju. Vendar, kljub temu, da si začrtamo cilj in orišemo, katere in kakšne aktivnosti nas bodo do tam pripeljale, to še ne pomeni, da bo naša pot do cilja točno taka, kar bi sicer v idealnem svetu olajšalo delo. Proces je vpet v delovno okolje, ki ima svoje spremenljivke, celotno podjetje pa je vpeto v širše okolje, ki se tudi spreminja in tako vpliva na uresničevanje zastavljenega cilja.

Zavedamo se procesa in dejavnikov vpliva

Vseeno pa je celotna ta pot procesa, ki jo moramo izpeljati, da uresničimo strateško usmeritev, veliko bolj uspešna, konstruktivna in napredujoča, če točno vemo, kaj je naš cilj.

Če si predstavljamo, da stojimo v sobi in nam nekdo reče, da moramo v ravni črti priti pač nekam v sobi, kjer smo si sami zadali cilj, potem pa pred nas tekom hoje postavi stol, se kaj zgodi? Postanemo zbegani in ne vemo, ali je sedaj mišljeno, da preskočimo ali obhodimo stol ali morda samo izberemo nov cilj. Če pa je navodilo, da moramo v ravni črti priti do desnega okna in med našo hojo nekdo postavi pred nas stol, bomo v hipu vedeli, kaj je rešitev tega nastalega problema, da bomo lahko dosegli naš jasen cilj – priti v ravni črti do desnega okna.

Ohranjamo fokus in rešujemo težave

Tako fascinantno delujemo. Z jasnim ciljem smo močno angažirani v doseganje tega zastavljenega cilja in sproti v skladu s ciljem rešujemo težave za povečanje naše uspešnosti. Če pa nimamo jasnega cilja, tudi ne vemo, kakšne rešitve sprotnih problemov naj iščemo. Potem se vedno znova vračamo do sponzorjev in iščemo nadaljnje usmeritve. Vsako tako ponovično povpraševanje in tehtanje usmeritev pa podaljšuje izvedbo projektov. V interesu podjetij je, da se projekti izpeljejo v načrtovanih rokih, saj najverjetne vplivajo na mnoge druge aspekte posla.

Morda koga skrbi, če se na poti pri uresničevanju zastavljenih strateških usmeritev pojavijo nenačrtovani problemi oziroma težave, ki jih je potrebno reševati. Vendar je to čisto normalen del procesa: del preprek lahko predvidimo, del pa običajno ne.

Uspešnost povečuje jasno zavedanje cilja

Razliko pri reševanju pa naredi naše znanje o cilju, ki ga zasledujemo. Bolj ko je znanje o tem, kaj želimo na koncu, kam gremo, nedvoumno, jasno in glasno izraženo s strani sponzorjev, bolj bomo lahko pri reševanju težav in doseganju cilja uspešni.

To je lahko ena izmed izkušenj, ki si jo najbrž v poslovnem svetu delimo vsi: z nekom imamo napovedan sestanek, nas pa na poti preseneti prometni zastoj. Ugotovimo, da ne bomo prišli pravočasno do kraja sestanka. Ko vemo, kaj je naš cilj, lahko to težavo rešimo v pravi smeri. Če se nam s sestankom mudi in ima naš sogovornik čas le dogovorjeno uro, lahko skličemo e-sestanek in vseeno opravimo pogovor. V kolikor pa je naš cilj, da nekoga srečamo v živo, pokličemo in zaprosimo za nov termin sestanka. Pomembno je le, da vemo kaj je naš cilj in se odločimo v pravi smeri za doseganje končnega cilja.

Sponzor naj pogosto komunicira in utrjuje cilj

Ob tem si lahko vodje pomagajo s strukturiranim komuniciranjem ciljev določenih strateških usmeritev v izbranem časovnem okvirju. Bolj ko je cilj odvisen od posameznika ali bolj ko ima kratek rok za izpolnitev cilja, bolj osebna in pogosta bo komunikacija. Bolj ko je cilj skupen in dolgoročen, bolj se bo sponzor posluževal množičnega nagovarjanja po uradnih internih komunikacijskih poteh podjetja. Cilj lahko sponzor vključi v svoje nagovore zaposlenih, za obširnejšo obrazložitev uporabi čas pri tedenskih kolegijih, morda kot le opomnik tudi podeli zaposlenim namizne kartice ali kakšne druge majhne pozornosti, ki bodo spominjale na strateški namen in cilj, ki si ga združeni zaposleni prizadevajo doseči znotraj predvidenih časovnih in finančnih okvirjev. Bolj verjetno je, da bomo premalo komunicirali in premalo točno orisali zastavljeni cilj, kot pa preveč, tako da le pogumno pri izpostavljanju strateških usmeritev in ciljev z zaposlenimi. Tako se cilji utrjujejo. Trdnejši kot so, bolj uspešno jih bomo dosegali.