Kako lahko nadgradim svoje kompetence?

Raziskave kažejo, da stalne službe za upravljanje sprememb postajajo običajne v organizacijah. V zadnjih dveh desetletjih, se je upravljanje sprememb razvilo iz razumevanja kako ljudje doživljajo spremembe, v koncepte in okvire upravljanja sprememb. 

Danes je upravljanje sprememb formalizirana disciplina, saj vedno več organizacij ustvarja stalna delovna mesta za strokovnjake upravljanja sprememb.Raziskave kažejo, da stalne službe za upravljanje sprememb postajajo običajne v organizacijah, saj se podjetja vedno znova prilagajajo novim poslovnim pristopom, novim tehnologijam in so v fazi tranzicije.

Že kar 49% organizacij ima stalne delavne naloge, ki so namenjene upravljanju sprememb, v nekaterih panogah, pa so številke še bistveno višje.

Naše rešitve

Certifikacijski programi

Temelji change management

Naši članki

Orodja

ADKAR eBooks

ADKAR eBooks Your success is our top objective. By now you’ve been exposed to the Prosci ADKAR® Model. It’s time to learn more about the building blocks

Orodja

Začni projekt strukturirano!

Začni projekt strukturirano! Odkljuknica upravljanja sprememb združuje seznam najbolj kritičnih opravil, ki vodijo k uspešni spremembi oziroma projektu. Vključuje kjučne točke petih planov upravljanja sprememb,

Mnenja naših strank