logo desktop
Menu Close
Menu Close

Igrifikacija

Poldnevna delavnica je ustvarjena za aktivno vključevanje vseh udeležencev v spremembe. Daje vam priložnost, da s simulacijo in igrifikacijo spoznate pomen upravljanja sprememb, z takojšnjim vidnim učinkom na praktičnem primeru.

Reinforcement 1

Rezultati delavnice bodo udeležence motivirali, da se v svojem delovnem okolju vključijo in uspešno vodijo podobne situacije.

Team building

Poldnevna delavnica je ustvarjena za aktivno vključevanje vseh udeležencev v spremembe. Daje vam priložnost, da s simulacijo in igrifikacijo spoznate pomen upravljanja sprememb, z takojšnjim vidnim učinkom na praktičnem primeru.

Računalniška simulacija Actee

Pri podjetju PDiVizija in znamki Change2Value se trudimo zagotoviti najboljšo možno izkušnjo. Zato tekom delavnic in ob dogovoru s stranko uporabljamo svetovno priznano platformo, ki omogoča računalniške simulacije na temo upravljanja sprememb Actee.

Actee omogoča učenje upravljanja sprememb skozi igro. Ker ima vsaka sprememba ali projekt svoj življenjski cikel, je tudi Actee Cycle igra zasnovana tako, da prikazuje obnašanje ljudi in njihove reakcije na izbrane odločitve v ciklu posamezne spremembe.

Igre temeljijo na več kot 20 različnih teorijah upravljanja sprememb in človeškega obnašanja, ki vplivajo na sam potek igre in prikazujejo številne izzive današnjega poslovnega sveta, zato je Actee odlična aktivnost za team building-e in vodstvene delavnice.

PDiVizija d.o.o. je v Sloveniji trenutno edino podjetje s certificiranimi Actee partnerji.

Glede na izbiro igre je delavnica namenjena različnim skupinam.

Primerna je za:

 • team building,
 • timske skupine,
 • preizkušanje osvojenega znanja v praksi,
 • vodjem,
 • vodjem projektov,…

Podrobnosti programa

Igre trajajo od 2-eh ur do celega dneva – odvisno od teme.

Računalniška simulacija je sestavljena iz treh povezanih sklopov:

1. Postavitev okvirja in
predstavitev scenarija:

2. Računalniška simulacija:

3. Končni rezultati,
povzetek in ugotovitve:

Udeleženci se spoznajo z grobo osnovo upravljanja sprememb in osebnostnega modela spremembe ADKAR, ki jim bo v pomoč pri igranju igre. Udeleženci se nato naučijo rokovati s platformo ter se spoznajo s scenarijem igre. Predavatelj predstavi:

 • spremembo s katero se bodo udeleženci soočali,
 • karakterje, ki v igri nastopajo in
 • seznam akcij, ki jih udeleženci lahko izberejo.

Udeleženci se po skupinah soočajo z spremembo, ki jim jo poda igra. Po vsakem odigranem poglavju se vse skupine zberejo na sredini prostora, predstavijo svoj napredek in se z inštruktorjem pogovorijo o doseženem. V tem delu se spodbuja dialog, razpredanje o različnih možnostih in ugovotivah udeležencev. Prav tako se spodbuja povezovanje ugotovitev udeležencev z njihovimi realnimi primeri.

Po končani igri ponovno vse skupine predstavijo svoje dosežke in povzamejo ugotovitve. Sledi razprava med udeleženci in inštruktorjem o ugotovoljenih dobrih praksah in izzivih. Udeleženci povezujejo naučeno z realnimi primeri iz poslovnega okolja. Spodbuja se tudi dialog med udeleženci. Zberejo se končne ugotovitve, ki jih udeleženci prejmejo v obliki dokumenta, kot izroček po delavnici.

Igra

Igra je sestavljena iz:

 • »Igralne plošče«. To je krog, po katerem se bodo premikali karakterji in sprememba.
 • Karakterjev. To so figurice, kot pri Človek ne jezi se, le da ima vsaka figurica točno določene lastnosti, pozicijo v organizaciji in odnos do spremembe, ki jo simuliramo. Actee platfoma omogoča, da karakterje dobro spoznamo preko opisov, že pred začetkom igre. Tekom igre, pa vsak posamezen karakter ob vsakem premiku deli svoje mnenje ali občutek, ki ga čuti ob igralčevi akciji.
 • Čolnička. V angleščini poznamo izraz »onboard«, ki pomeni, da se nekdo strinja z npr. projektom in ga pomaga uresničiti. Zato v igri čolniček predstavlja točko, kjer se projekt oziroma sprememba po naših planih in aktivnostih nahaja.

Cilj igre

Cilj igre je, spraviti vse karakterje »onboard«, torej na čolniček in tako doseči, da sledijo našim planom in aktivnostim na poti k ciljnemu stanju spremembe.

 

Kako igrati?

Igra je sestavljena iz več poglavij. Poglavja si lahko logično sledijo skozi en projekt oziroma spremembo ali pa vsako poglavje predstavlja svoj izziv za igralce (odvisno od izbrane igre). V vsakem poglavju igra torej določa pozicijo čolnička in pozicijo karakterjev ter njihovo trenutno naravnanost pri spremembi. Igralčeva naloga je, da med izbranimi odločitvami, ki mu jih poglavje v igri ponudi, izbere tisto ali tiste, za katere misli, da bodo karakterje na plošči čim bolj približali temu, da se vkrcajo na čolniček.

Igra ob vsaki zaključeni akciji ponuja opis dogajanja in kratke razlage v obliki izsekov iz različnih teorij upravljanja sprememb in obnašanja ljudi. Vsak karakter, ki se kakorkoli odzove na igralčevo akcijo pa poda svoje novo mnenje ali občutje in s tem igralcu razkrije svoj pogled na trenutno situacijo.

Team Building Delavnica

Poldnevna delavnica je ustvarjena za aktivno vključevanje vseh udeležencev v spremembe. Daje vam priložnost, da s simulacijo in igrifikacijo spoznate pomen upravljanja sprememb, z takojšnjim vidnim učinkom na praktičnem primeru. Rezultati delavnice bodo udeležence motivirali, da se v svojem delovnem okolju vključijo in uspešno vodijo podobne situacije.

Prednosti delavnice:

 • pridobite znanje o upravljanju sprememb in njihovem pomenu,
 • naučite se, kako pomembna je, za uspeh organizacije, vključenost posameznika v proces sprememb,
 • priodbite samozavest pri spopadanju in vodenju sprememb,
 • dobite priložnost, da se z našimi inštruktorji pogovorite o spremembah v vašem podjetju.

Maksimalno število udeležencev je 50. Delavnica traja pol dneva.

Team Building Delavnica

Poldnevna delavnica je ustvarjena za aktivno vključevanje vseh udeležencev v spremembe. Daje vam priložnost, da s simulacijo in igrifikacijo spoznate pomen upravljanja sprememb, z takojšnjim vidnim učinkom na praktičnem primeru. Rezultati delavnice bodo udeležence motivirali, da se v svojem delovnem okolju vključijo in uspešno vodijo podobne situacije.

Prednosti delavnice:

 • pridobite znanje o upravljanju sprememb in njihovem pomenu,
 • naučite se, kako pomembna je, za uspeh organizacije, vključenost posameznika v proces sprememb,
 • priodbite samozavest pri spopadanju in vodenju sprememb,
 • dobite priložnost, da se z našimi inštruktorji pogovorite o spremembah v vašem podjetju.

Maksimalno število udeležencev je 50. Delavnica traja pol dneva.

Team Building Delavnica

Poldnevna delavnica je ustvarjena za aktivno vključevanje vseh udeležencev v spremembe. Daje vam priložnost, da s simulacijo in igrifikacijo spoznate pomen upravljanja sprememb, z takojšnjim vidnim učinkom na praktičnem primeru. Rezultati delavnice bodo udeležence motivirali, da se v svojem delovnem okolju vključijo in uspešno vodijo podobne situacije.

Prednosti delavnice:

 • pridobite znanje o upravljanju sprememb in njihovem pomenu,
 • naučite se, kako pomembna je, za uspeh organizacije, vključenost posameznika v proces sprememb,
 • priodbite samozavest pri spopadanju in vodenju sprememb,
 • dobite priložnost, da se z našimi inštruktorji pogovorite o spremembah v vašem podjetju.

Maksimalno število udeležencev je 50. Delavnica traja pol dneva.

Mnenja strank

Simulacija Actee skupine postavi v situacije tako hitrega odločanja kot strateškega načrtovanja sprememb. Reševanje igre je tudi spoznavanje dinamike ekipe in razmišljanja posameznih članov ekipe, od strategov do zaviralcev sprememb. Pomemben korak je tudi pregled person/zaposlenih po narejenem koraku, ker je povratna informacija ključna in želimo vedeti kam so se premaknili našo kolegi. Uporabno, morda še vedno malo preveč teoretično, ampak dobra šola za mlade liderje.

Tonja Avsenik,
Vodja platforme AmCham YOUng in vodja projektov, AmCham Slovenija

Mnenja strank

Predavanje, ki sta ga pripravila Tjaša in Peter me je je navdušilo. Informacije, ki so izjemno koristne za vsako organizacijo, sta uspela podati na zanimiv in zabaven način; čas z njima je (pre)hitro minil.

Urša Ušeničnik,
Pravnica

Mnenja strank

Workshop was a confirmation of what we already know as a leadership team – our choices are reason that we either gain or loose trust of our team.

Barbara Pojatina,
Finance, Accounting and Controlling Manager KI