logo desktop
Menu Close
Menu Close

SPONZOR BRIEFING

Več kot 20 let Prosci® primerjalnih raziskav upravljanja sprememb kaže, da je vidna in aktivna podpora najpomembnejši faktor uspešne spremembe. Program je načrtovan tako, da višje vodstvo in organizacijski vodje razumejo svojo vlogo med spremembami in njeno pomembnost pri doseganju poslovnih rezultatov.

Reinforcement 1

Rezultati delavnice bodo udeležence motivirali, da se v svojem delovnem okolju vključijo in uspešno vodijo podobne situacije.

SPONZOR BRIEFING

Več kot 20 let Prosci® primerjalnih raziskav upravljanja sprememb kaže, da je vidna in aktivna podpora najpomembnejši faktor uspešne spremembe. Program je načrtovan tako, da višje vodstvo in organizacijski vodje razumejo svojo vlogo med spremembami in njeno pomembnost pri doseganju poslovnih rezultatov.

Odpor do sprememb je naraven, zato je za uspeh ključna močna komunikacija. Vodje, ki razumejo svojo vlogo pri zagovarjanju sprememb, so pri doseganju poslovnih ciljev bolj uspešni. Če želijo, da jim drugi sledijo, morajo spremembo voditi.

Ta enodnevna delavnica izboljša veščine izvršnih direktorjev in najvišjega vodstva ter jih opremi s tehnikami, ki jim bodo pomagale rasti skozi spremembo.

Cilji delavnice

Izvršni direktorji in člani najvišjega vodstva bodo:

 • razumeli pomen močne vodstvene vloge in jasne komunikacije za uvajanje uspešnih sprememb brez velikega odpora,
 • spoznali, kako postati bolj aktivni in vidni podporniki ter kako podpreti projekte, da bodo skozi spremembo uspešni in dosegli želene poslovne rezultate,
 • dobili priložnost, da ocenijo portfelje sprememb svoje organizacije z uporabo Prosci orodij.

Komu je program namenjen?

Program je oblikovan za vodje organizacij, ki morajo podpreti iniciative za spremembe in zavzeti aktivno vlogo kot sponzor. To so:

 • generalni direktorji
 • izvršni direktorji
 • projektni in programski usmerjevalni odbori

Podrobnosti programa

Dopoldne

Popoldne

Gradivo vključeno v paket

 • Povezave med upravljanjem sprememb in poslovnimi rezultati
 • Poslovni primer upravljanja sprememb
 • Primerjalni podatki in primeri najboljših praks upravljanja sprememb
 • Kako se pripraviti za uspešno sponzorstvo
 • Kako pripraviti svojo organizacijo za uspešno
 • Modeli sprememb: Prosci 3-fazni proces in model Prosci ADKAR®
 • Ključne vloge v vodenju sprememb
 • Organizacijska zrelost za izvajanje sprememb
 • Delovni zvezek programa, izročki in ocenjevalne mape
 • Best Practices in Change Management – Odlomek 11. izdaje
 • Enoletna naročnina na digitalne vsebine v zbirki rešitev Prosci Hub Solution Suite, vključno z:
 1. Research Hub – digitalne različice Best Practices in Change Management – 11. izdaja

Vsebina

Izvajalec prilagodi program glede na potrebe udeležencev.

Pogoste teme vključujejo:

 • Predpriprava na upravljanje sprememb
 • Povezava med upravljanjem sprememb in finančnim uspehom
 • Prosci Project Change TriangleTM
 • Ocena stanja portfelja strateških sprememb (opcijsko)
 • Pregled metodologije upravljanja sprememb
 • Vloga sponzorjev pri spremembah
 • Kakšna sporočila želijo od vas slišati zaposleni
 • Vloga managerjev in vodij ekip
 • Usposabljanje managerjev, da postanejo učinkoviti vodje sprememb
 • Prosci® ADKAR® model osebne spremembe

Preverite naše certifikacijske programe

Mnenja strank

Simulacija Actee skupine postavi v situacije tako hitrega odločanja kot strateškega načrtovanja sprememb. Reševanje igre je tudi spoznavanje dinamike ekipe in razmišljanja posameznih članov ekipe, od strategov do zaviralcev sprememb. Pomemben korak je tudi pregled person/zaposlenih po narejenem koraku, ker je povratna informacija ključna in želimo vedeti kam so se premaknili našo kolegi.


Tonja Avsenik,
Vodja platforme AmCham YOUng in vodja projektov, AmCham Slovenija

Mnenja strank

Predavanje, ki sta ga pripravila Tjaša in Peter me je je navdušilo. Informacije, ki so izjemno koristne za vsako organizacijo, sta uspela podati na zanimiv in zabaven način; čas z njima je (pre)hitro minil.

Urša Ušeničnik,
Pravnica

Mnenja strank

Workshop was a confirmation of what we already know as a leadership team – our choices are reason that we either gain or loose trust of our team.

Barbara Pojatina,
Finance, Accounting and Controlling Manager KI