logo desktop
Menu Close
Menu Close

Temelji change management

Temelji upravljanja sprememb je enodnevni program oblikovan tako, da udeležence nauči temeljev upravljanja sprememb in jim na razumljiv način predstavi prednosti učinkovitega upravljanja sprememb v organizaciji.

Reinforcement 1

Na realni problem ali iniciativo za spremembo (projekt) bomo aplicirali pet temeljnih načel upravljanja sprememb z namenom gradnje zavedanja (Awareness) in želje (Desire) po implementaciji upravljanja sprememb.

Temelji change management

Temelji upravljanja sprememb je enodnevni program oblikovan tako, da udeležence nauči temeljev upravljanja sprememb in jim na razumljiv način predstavi prednosti učinkovitega upravljanja sprememb v organizaciji.

Na realni problem ali iniciativo za spremembo (projekt) bomo aplicirali pet temeljnih načel upravljanja sprememb z namenom gradnje zavedanja (Awareness) in želje (Desire) po implementaciji upravljanja sprememb.

Reinforcement 1

Sprogramom
udeleženci pridobijo:

Program nudi razumevanje temeljev upravljanja sprememb in je primeren za vsakogar, na kogar vplivajo spremembe.

Komu je program namenjen

 • Najvišje vodstvo, ki mora bolje oceniti koristi strukturiranega pristopa za dosego organizacijskih ciljev
 • Vodje z visokim potencialom, ki potrebujejo boljše razumevanje upravljanja sprememb
 • Ključni deležniki, na katere spremembe vplivajo
 • Agenti za spremembe, ki morajo razumeti osnovne pojme in vzpostaviti skupen jezik s tistimi, ki spremembe izvajajo
 • Projektne ekipe, ki morajo razumeti zakaj in kako aplicirati strukturirani pristop

Dnevni red

Kaj je upravljanje sprememb?

 • Ustvarjanje skupne definicije
 • Doseganje rezultatov in ciljev

Temeljno načelo 1: Spreminjamo se z razlogom

 • Razlogi za spremembo
 • Sprememba kot proces

Temeljno načelo 2: Organizacijske spremembe zahtevajo osebne spremembe

 • Posamezniki kot enote spremembe
 • Skupine, na katere spremembe vplivajo, in vidiki poklicne spremembe

Temeljno načelo 3: Rezultati organizacije so posledica individualnih sprememb

 • Povežite posameznike z spremembo organizacije
 • Faktorji donosnosti naložbe (ROI) za učinkovite spremembe

Temeljno načelo 4: Upravljanje sprememb je proces, ki ga omogočajo

 • diagnostika in ocene
 • dejavniki uspeha
 • vloge v upravljanju sprememb
 • upravljanje z odporom

Temeljno načelo 5: Spremembe upravljamo zato, da realiziramo njihove koristi

 • Omogočanje sprejetja in uporabe
 • Aktivnosti in naslednji koraki

Gradiva, vključena v paket:

 • Delovni zvezek, ocenjevalne mape in izročki
 • Best Practices in Change Management – Odlomek 11. izdaje
 • Knjiga Change Management: The People Side of ChangeResearch Hub-digitalna različica Best Practices in Change Management-11. izdaja (enoletna naročnina)

S programom udeleženci pridobijo:

Vector 14 (6)
Program nudi razumevanje temeljev upravljanja
sprememb in je primeren za vsakogar, na kogar
vplivajo spremembe.

Komu je program namenjen

 • Najvišje vodstvo, ki mora bolje oceniti koristi strukturiranega pristopa za dosego organizacijskih ciljev
 • Vodje z visokim potencialom, ki potrebujejo boljše razumevanje upravljanja sprememb
 • Ključni deležniki, na katere spremembe vplivajo
 • Agenti za spremembe, ki morajo razumeti osnovne pojme in vzpostaviti skupen jezik s tistimi, ki spremembe izvajajo
 • Projektne ekipe, ki morajo razumeti zakaj in kako aplicirati strukturirani pristop

Dnevni red

Kaj je upravljanje sprememb?

 • Ustvarjanje skupne definicije
 • Doseganje rezultatov in ciljev

Temeljno načelo 1: Spreminjamo se z razlogom

 • Razlogi za spremembo
 • Sprememba kot proces

Temeljno načelo 2: Organizacijske spremembe zahtevajo osebne spremembe

 • Posamezniki kot enote spremembe
 • Skupine, na katere spremembe vplivajo, in vidiki poklicne spremembe

Temeljno načelo 3: Rezultati organizacije so posledica individualnih sprememb

 • Povežite posameznike z spremembo organizacije
 • Faktorji donosnosti naložbe (ROI) za učinkovite spremembe

Temeljno načelo 4: Upravljanje sprememb je proces, ki ga omogočajo

 • diagnostika in ocene
 • dejavniki uspeha
 • vloge v upravljanju sprememb
 • upravljanje z odporom

Temeljno načelo 5: Spremembe upravljamo zato, da realiziramo njihove koristi

 • Omogočanje sprejetja in uporabe
 • Aktivnosti in naslednji koraki

Gradiva, vključena v paket:

 • Delovni zvezek, ocenjevalne mape in izročki
 • Best Practices in Change Management – Odlomek 11. izdaje
 • Knjiga Change Management: The People Side of ChangeResearch Hub-digitalna različica Best Practices in Change Management-11. izdaja (enoletna naročnina)
Reinforcement 1 (2)

Mnenja naših strank