logo desktop
Menu Close
Menu Close

TEMELJI UPRAVLJANJA SPREMEMB

Temelji upravljanja sprememb je enodnevni program oblikovan tako, da udeležence nauči temeljev upravljanja sprememb in jim na razumljiv način predstavi prednosti učinkovitega upravljanja sprememb v organizaciji. Na realni problem ali iniciativo za spremembo (projekt) bomo aplicirali pet temeljnih načel upravljanja sprememb z namenom gradnje zavedanja (Awareness) in želje (Desire) po implementaciji upravljanja sprememb.

TEMELJI UPRAVLJANJA SPREMEMB

Temelji upravljanja sprememb je enodnevni program oblikovan tako, da udeležence nauči temeljev upravljanja sprememb in jim na razumljiv način predstavi prednosti učinkovitega upravljanja sprememb v organizaciji. Na realni problem ali iniciativo za spremembo (projekt) bomo aplicirali pet temeljnih načel upravljanja sprememb z namenom gradnje zavedanja (Awareness) in želje (Desire) po implementaciji upravljanja sprememb.

S programom udeleženci pridobijo:

 • Razumevanje definicijo upravljanja sprememb in njegove vrednosti
 • Razumevanje vpliva uprvljanja sprememb na rezultate organizacije
 • Razumevanje povezav med tehnično in človeško platjo sprememb
 • Kratek vpogled v raziskovanje in najboljše prakse upravljanja sprememb
 • Razumevanje, kako aplicirati in uporabljati model ADKAR
 • Razvoj načrta od zaveze k delovanju

Komu je program namenjen?

Program nudi razumevanje temeljev upravljanja sprememb in je primeren za vsakogar, na kogar vplivajo spremembe.

 • Najvišje vodstvo, ki mora bolje oceniti koristi strukturiranega pristopa za dosego organizacijskih ciljev
 • Vodje z visokim potencialom, ki potrebujejo boljše razumevanje upravljanja sprememb
 • Ključni deležniki, na katere spremembe vplivajo
 • Agenti za spremembe, ki morajo razumeti osnovne pojme in vzpostaviti skupen jezik s tistimi, ki spremembe izvajajo
 • Projektne ekipe, ki morajo razumeti zakaj in kako aplicirati strukturirani pristop

Program ni oblikovan za upravljalce sprememb in ne vključuje certifikata na katerikoli stopnji.

Dnevni red

Kaj je upravljanje sprememb?

 • Ustvarjanje skupne definicije
 • Doseganje rezultatov in ciljev

Temeljno načelo 1: Spreminjamo se z razlogom

 • Razlogi za spremembo
 • Sprememba kot proces

Temeljno načelo 2: Organizacijske spremembe zahtevajo osebne spremembe

 • Posamezniki kot enote spremembe
 • Skupine, na katere spremembe vplivajo, in vidiki poklicne spremembe

Temeljno načelo 3: Rezultati organizacije so posledica individualnih sprememb

 • Povežite posameznike z spremembo organizacije
 • Faktorji donosnosti naložbe (ROI) za učinkovite spremembe

Temeljno načelo 4: Upravljanje sprememb je proces, ki ga omogočajo

 • diagnostika in ocene
 • dejavniki uspeha
 • vloge v upravljanju sprememb
 • upravljanje z odporom

Temeljno načelo 5: Spremembe upravljamo zato, da realiziramo njihove koristi

 • Omogočanje sprejetja in uporabe
 • Aktivnosti in naslednji koraki

Gradiva, vključena v paket:

 • Delovni zvezek, ocenjevalne mape in izročki
 • Best Practices in Change Management – Odlomek 11. izdaje
 • Knjiga Change Management: The People Side of ChangeResearch Hub-digitalna različica Best Practices in Change Management-11. izdaja (enoletna naročnina)

Preverite naše certifikacijske programe

Mnenja strank

Simulacija Actee skupine postavi v situacije tako hitrega odločanja kot strateškega načrtovanja sprememb. Reševanje igre je tudi spoznavanje dinamike ekipe in razmišljanja posameznih članov ekipe, od strategov do zaviralcev sprememb. Pomemben korak je tudi pregled person/zaposlenih po narejenem koraku, ker je povratna informacija ključna in želimo vedeti kam so se premaknili našo kolegi. Uporabno, morda še vedno malo preveč teoretično, ampak dobra šola za mlade liderje.

Tonja Avsenik,
Vodja platforme AmCham YOUng in vodja projektov, AmCham Slovenija

Mnenja strank

Predavanje, ki sta ga pripravila Tjaša in Peter me je je navdušilo. Informacije, ki so izjemno koristne za vsako organizacijo, sta uspela podati na zanimiv in zabaven način; čas z njima je (pre)hitro minil.

Urša Ušeničnik,
Pravnica

Mnenja strank

Workshop was a confirmation of what we already know as a leadership team – our choices are reason that we either gain or loose trust of our team.

Barbara Pojatina,
Finance, Accounting and Controlling Manager KI