TEMELJI UPRAVLJANJA SPREMEMB

Temelji upravljanja sprememb je enodnevni program oblikovan tako, da udeležence nauči temeljev upravljanja sprememb in jim na razumljiv način predstavi prednosti učinkovitega upravljanja sprememb v organizaciji. Na realni problem ali iniciativo za spremembo (projekt) bomo aplicirali pet temeljnih načel upravljanja sprememb z namenom gradnje zavedanja (Awareness) in želje (Desire) po implementaciji upravljanja sprememb.

Cena programa

500,00 €

Trajanje programa:

1 dan

Certifikat (Prosci® Taking Charge of Change)

prihajajoči datumi

TRENINGI

Trenutno ni Načrtovanih Treningov​
Kontaktirajte Nas!

TEMELJI UPRAVLJANJA SPREMEMB

Temelji upravljanja sprememb je enodnevni program oblikovan tako, da udeležence nauči temeljev upravljanja sprememb in jim na razumljiv način predstavi prednosti učinkovitega upravljanja sprememb v organizaciji. Na realni problem ali iniciativo za spremembo (projekt) bomo aplicirali pet temeljnih načel upravljanja sprememb z namenom gradnje zavedanja (Awareness) in želje (Desire) po implementaciji upravljanja sprememb.

Cena programa:

500,00 €

Trajanje programa:

1 dan

Certifikat (Prosci® Taking Charge of Change)

TRENINGI

S programom udeleženci pridobijo:

 • Razumevanje definicijo upravljanja sprememb in njegove vrednosti
 • Razumevanje vpliva uprvljanja sprememb na rezultate organizacije
 • Razumevanje povezav med tehnično in človeško platjo sprememb
 • Kratek vpogled v raziskovanje in najboljše prakse upravljanja sprememb
 • Razumevanje, kako aplicirati in uporabljati model ADKAR
 • Razvoj načrta od zaveze k delovanju

Komu je program namenjen?

Program nudi razumevanje temeljev upravljanja sprememb in je primeren za vsakogar, na kogar vplivajo spremembe.

 • Najvišje vodstvo, ki mora bolje oceniti koristi strukturiranega pristopa za dosego organizacijskih ciljev
 • Vodje z visokim potencialom, ki potrebujejo boljše razumevanje upravljanja sprememb
 • Ključni deležniki, na katere spremembe vplivajo
 • Agenti za spremembe, ki morajo razumeti osnovne pojme in vzpostaviti skupen jezik s tistimi, ki spremembe izvajajo
 • Projektne ekipe, ki morajo razumeti zakaj in kako aplicirati strukturirani pristop

Program ni oblikovan za upravljalce sprememb in ne vključuje certifikata na katerikoli stopnji.

Dnevni red

Kaj je upravljanje sprememb?

 • Ustvarjanje skupne definicije
 • Doseganje rezultatov in ciljev

Temeljno načelo 1: Spreminjamo se z razlogom

 • Razlogi za spremembo
 • Sprememba kot proces

Temeljno načelo 2: Organizacijske spremembe zahtevajo osebne spremembe

 • Posamezniki kot enote spremembe
 • Skupine, na katere spremembe vplivajo, in vidiki poklicne spremembe

Temeljno načelo 3: Rezultati organizacije so posledica individualnih sprememb

 • Povežite posameznike z spremembo organizacije
 • Faktorji donosnosti naložbe (ROI) za učinkovite spremembe

Temeljno načelo 4: Upravljanje sprememb je proces, ki ga omogočajo

 • diagnostika in ocene
 • dejavniki uspeha
 • vloge v upravljanju sprememb
 • upravljanje z odporom

Temeljno načelo 5: Spremembe upravljamo zato, da realiziramo njihove koristi

 • Omogočanje sprejetja in uporabe
 • Aktivnosti in naslednji koraki

Gradiva, vključena v paket:

 • Delovni zvezek, ocenjevalne mape in izročki
 • Best Practices in Change Management – Odlomek 11. izdaje
 • Knjiga Change Management: The People Side of Change
 • Research Hub-digitalna različica Best Practices in Change Management-11. izdaja (enoletna naročnina)

Preverite naše certifikacijske programe

Mnenja naših strank