Kako se lotiti transformacije v podjetju?

Raziskave kažej, da je glavni dejavnik uspeha ali neuspeha projekta učinkovitost sponzorja, saj neposredno vpliva nato, ali bo project dosegel svoje cilje. 

Učinkovitost sponzorjev je ključnega pomena za uspeh projekta, saj neposredno vpliva na to, ali bo projekt dosegel cilje. 

Projekti z izjemno učinkovitim sponzorjem dosežejo ali presežejo cilje več kot dvakrat pogosteje kot tisti z zelo neučinkovitim sponzorjem.

Naše rešitve

Upravljanje sprememb za managerje

Sponzor briefing

Delavnice po meri

Naši članki

Orodja

ADKAR eBooks

ADKAR eBooks Your success is our top objective. By now you’ve been exposed to the Prosci ADKAR® Model. It’s time to learn more about the building blocks

Orodja

Začni projekt strukturirano!

Začni projekt strukturirano! Odkljuknica upravljanja sprememb združuje seznam najbolj kritičnih opravil, ki vodijo k uspešni spremembi oziroma projektu. Vključuje kjučne točke petih planov upravljanja sprememb,

Mnenja naših strank