Želiš, da se stvari končno premaknejo naprej?

Z dobrim upravljanjem sprememb je verjetnost da bodo projekti dosegli zastavljene cilje in prinesli poslovno vrednost kar

večja, kot pri projektih s slabim upravljanjem sprememb. Le s preprostim premikom iz “slabega” v “zadostno” upravljanje sprememb pa se verjetnost za dosego ciljev projekta poveča že kar za

Kako ti lahko pri doseganju ciljev pomagamo?

Organiziraj teambuilding
– IGRIFIKACIJO

Uporaba resnih iger ustvari realistično, a varno okolje za raziskovanje in preizkušanje teorij, metod in pristopov. Izvajanje sprememb v ekipi, podjetju ali procesih je lahko zapleten projekt z veliko spremenljivkami.

Ker je uspeh skoraj vsakega projekta odvisen od vedenja ljudi ni boljšega od preizkušanja lastnih vodstvenih odločitev in stališča v realistični igri.

Za igrifikacijo uporabljamo Dansko platformo, ki jo uporabljajo po vsem svetu, v podjetjih kot so Knauf Insulation, L’oreal, Deutsch Telekom, Telenor, Japan Tobacco International in druga.

Vodje naj pridobijo nove spretnosti na programu Upravljanja sprememb za vodje in managerje

Uporaba resnih iger ustvari realistično, a varno okolje za raziskovanje in preizkušanje teorij, metod in pristopov. Izvajanje sprememb v ekipi, podjetju ali procesih je lahko zapleten projekt z veliko spremenljivkami.

Ker je uspeh skoraj vsakega projekta odvisen od vedenja ljudi ni boljšega od preizkušanja lastnih vodstvenih odločitev in stališča v realistični igri.

Za igrifikacijo uporabljamo Dansko platformo, ki jo uporabljajo po vsem svetu, v podjetjih kot so Knauf Insulation, L’oreal, Deutsch Telekom, Telenor, Japan Tobacco International in druga.

Za tiste na kogar vplivajo spremembe lahko izbereš program Temelji upravljanja sprememb

Na delavnici se udeleženci spoznajo s temelji upravljanja sprememb. Na realni problem ali iniciativo za spremembo (projekt) bomo aplicirali pet temeljnih načel upravljanja sprememb z namenom gradnje zavedanja (Awareness) in želje (Desire) po implementaciji upravljanja sprememb.

Izbereš lahko delavnico Upravljanja sprememb za zaposlene

Ne glede na obseg spremembe, smo ljudje tisti, ki spremembo uspešno udejanjimo. Delavnica upravljanje sprememb za zaposlene, zaposlene opolnomoči z znanji, s katerimi bodo spremembo lažje sprejeli in uresničili.

Ali pa se vodje udeležijo delavnice Doseganje projektnih rezultatov

Delavnica je oblikovana z namenom večjega medsebojnega razumevanja med projektnimi vodji in vodji sprememb na skupni poti za obogatitev končnih rezultatov in prepoznanje pozitivnih učinkov spremembe. Udeležence uči, kako in kdaj integrirati načrt za spremembo v projektni načrt ter kako spremembo upravljati tako, da dosežejo projektne cilje in pričakovane rezultate.

Mnenja naših strank